Chèn Slide từ các dự án Storyline khác

Cần kết hợp các dự án hoặc tái sử dụng các slide từ một khóa học khác của Articulate Storyline? Điều đó hoàn thoàn có thể thực hiện, chỉ cần nhập chúng vào dự án hiện tại.

Nhờ tính tương thích ngược, người dùng có thể nhập các slide từ các khóa học Storyline 1, Storyline 2, Storyline 3 và Storyline 360.

Có thể nhập các slide riêng lẻ, toàn cảnh (full scenes) hoặc toàn bộ các khóa học vào Storyline. Đây là cách thực hiện:

 1. Mở dự án người dùng muốn nhập các slide vào, và sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
 • Chuyển đến tab File trên ribbon, cuộn đến Import và bấm vào Storyline.
 • Chuyển đến tab Home trên ribbon, nhấp New Slide, cuộn đến Import, và chọn Storyline.
 • Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm vào New Slide và chọn Storyline.
 1. Duyệt đến tệp Storyline người dùng muốn nhập và nhấp vào Open.
 2. Nếu đã mở tệp Storyline sai hoặc muốn chọn một tệp khác, hãy nhấp vào nút dấu chấm lửng (…) ở góc trên bên phải để duyệt tìm tệp khác.
 3. Storyline sẽ hiển thị hình ảnh thu nhỏ cho tất cả các slide trong tệp dự án, được chia thành các cảnh. Chọn các slide người dùng muốn nhập.
 • Mặc định tất cả các slide sẽ được nhập trừ khi người dùng chọn cách khác. Người dùng có thể biết những slide nào được chọn bởi đường viền màu xanh của chúng.
 • Để chọn hoặc bỏ chọn một slide, chỉ cần nhấp vào nó. Các phác thảo màu xanh sẽ xuất hiện hoặc biến mất để chỉ trạng thái của nó.
 • Có thể nhấp vào Select All hoặc None ở góc trên bên phải để nhanh chóng chọn hoặc bỏ chọn tất cả các slide cùng một lúc.
 • Để chọn hoặc bỏ chọn toàn bộ cảnh và tất cả các slide mà nó chứa, hãy nhấp vào tên scene.
 • Để điều hướng dễ dàng hơn một chút, người dùng cũng có thể thu gọn và mở rộng scene bằng cách nhấp vào hình tam giác ở bên trái của mỗi tên cảnh (Lưu ý rằng việc thu gọn và mở rộng scene không ảnh hưởng đến việc chúng có được nhập hay không).
 1. Sử dụng danh sách thả xuống Insert into scene ở dưới cùng của cửa sổ để chọn nơi các slide được nhập sẽ xuất hiện trong khóa học của người dùng.
 • Tùy chọn mặc định, Same as imported project, tạo một scene mới cho mỗi scene người dùng nhập và đặt tên cho mỗi scene có cùng tên với dự án ban đầu.
 • Nếu chọn New Scene, người dùng hãy sử dụng trường scene đi kèm để đặt tên cho scene mới.
 • Để nhập các slide đã chọn vào scene hiện tại, chọn Current Scene.
 1. Nhấp vào Import để hoàn tất tiến trình.