Tại sao lại chọn LMS để đào tạo tuân thủ?

Phần mềm đào tạo tuân thủ trực tuyến giúp dễ dàng quản lý các khóa đào tạo giúp giữ an toàn cho các nhóm tuyệt vời. Không quan trọng bạn có làm trong một ngành được quản lý hay không. Chuyển sang LMS tuân thủ sẽ mang lại lợi ích lớn cho các chương trình đào tạo của công ty bạn.

Hãy xem những lợi ích sau đây:

Có sẵn ở mọi nơi

Luôn cung cấp chương trình đào tạo tuân thủ cho các nhóm của bạn từ bất kỳ thiết bị nào họ có và dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Giảm thiểu rủi ro

Lưu giữ hồ sơ kỹ thuật số, trong trường hợp kiện tụng có thể hữu ích trong việc chứng minh rằng một nhân viên đã được thông báo về các luật và chính sách cụ thể.

Luôn quan tâm hàng đầu

Giữ kiến ​​thức ở một nơi để mọi người của bạn có thể bắt đầu, dừng lại và xem lại khóa đào tạo của họ vào lúc họ cần.

Giảm chi phí đào tạo

Giảm chi phí đi lại, địa điểm và người hướng dẫn bằng cách đưa khóa đào tạo trực tuyến vào nơi nó có thể được sử dụng hết lần này đến lần khác mà không phải trả thêm phí.

TalentLMS được xây dựng để cung cấp cho bạn những công cụ đơn giản nhất mà bạn cần để đào tạo tuân thủ thành công. Nó đi kèm với các tính năng mà bạn mong đợi từ một nền tảng đào tạo tuân thủ của công ty nhưng với mức giá thực sự công bằng.

Với TalentLMS, bạn sẽ :

 • Trình tạo nội dung đơn giản

  Dễ dàng chỉnh sửa hoặc thêm nội dung mới vào các khóa học khi các quy định thay đổi, để mọi người của bạn luôn được cập nhật.

 • Tiếp cận mọi người

  Tạo các tài khoản đào tạo riêng biệt và an toàn để đáp ứng nhu cầu của các cơ sở, phòng ban và chi nhánh khác nhau của công ty bạn.

 • Quản lý tiết kiệm thời gian

  Giải phóng thời gian để tập trung vào công việc quan trọng với các tính năng tiện lợi như Đăng nhập một lần và tích hợp phần mềm dễ dàng.

 • Dành cho tất cả các đội và mọi mục đích sử dụng

  Hãy đến để tham gia khóa đào tạo tuân thủ, hãy ở lại để học hỏi liên tục. Giờ đây, cung cấp tất cả các loại hình đào tạo của công ty từ một nền tảng.

 • Chứng nhận có thể tùy chỉnh

  Theo dõi quá trình đào tạo tuân thủ và tự động chỉ định các khóa học cần được đánh giá để mọi người của bạn luôn tuân thủ.

 • Công cụ báo cáo mạnh mẽ

  Lưu giữ hồ sơ kỹ thuật số về sự tham gia và tiến độ, đồng thời chia sẻ hồ sơ qua email cho các nhà quản lý hoặc cơ quan quản lý để mọi bên liên quan luôn được cập nhật và cập nhật.

Nguồn