Sử dụng TalentLMS để đưa công nghệ vào xây dựng

Sử dụng TalentLMS để đưa công nghệ vào xây dựng

Kiến trúc sư yêu thích công nghệ có thể gặp khó khăn để hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến. TalentLMS giúp quá trình chuyển đổi trở nên dễ dàng. Từ bây giờ, nhân viên của bạn có thể đăng nhập và hoàn thành khóa đào tạo mà không cần lo lắng về quá trình học tập .

Nền tảng LMS dễ dàng sử dụng

Người học của bạn sẽ không đạt được hiệu quả cao nhất từ ​​khóa đào tạo nếu nó được cung cấp trên một nền tảng khó hiểu. Với giao diện trực quan, sạch sẽ của TalentLMS, bạn tối đa hóa sự hiểu biết và giảm thiểu những sai lầm trong công việc. Việc học tập trở nên dễ dàng và dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người, với LMS, công nhân xây dựng tìm thấy niềm vui khi sử dụng.

Chuẩn hóa đào tạo

Cải thiện khả năng duy trì đào tạo và giảm các sai sót về sức khỏe và an toàn bằng cách cung cấp cho mọi người những tài liệu quý giá. Giữ nhân viên của bạn ở cùng một trang bằng cách hợp nhất tất cả các khóa đào tạo của bạn ở một nơi dễ dàng truy cập – TalentLMS.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại

Trong một lĩnh vực có đầy những quy định nghiêm ngặt, việc cập nhật thông tin cho nhân viên có thể cảm thấy không thể. Luôn cập nhật các bản cập nhật của chính phủ đối với các quy tắc an toàn trong ngành với các thiết bị tự động hóa. Giữ cho mọi người của bạn luôn cập nhật và về công việc bằng các thông báo cho họ biết khi nào họ cần chứng nhận lại.

Nguồn