LMS cải thiện Onboarding Training như thế nào

Onboardingđược hiểu đơn giản là quá trình nhập môn cho nhân viên mới.
Phần mềm đào tạo nhân viên (còn được gọi là phần mềm  hệ thống quản lý học tập) giúp bạn chuyển đào tạo về Onboarding trực tuyến để phân phối và quản lý tốt hơn. Sử dụng LMS để đào tạo mang lại lợi ích lớn cho cả công ty và nhân viên của bạn khi những người mới thuê tham gia vào nhóm của bạn.

Tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại : Loại bỏ sự phức tạp của công việc quản lý hàng ngày bằng cách dễ dàng tự động hóa các nhiệm vụ có thể lặp lại như bài kiểm tra chấm điểm và bài tập.

Tiết kiệm thời gian đào tạo : Giúp nhân viên trở lại làm việc nhanh hơn với các lớp học dựa trên web có sẵn trực tuyến và theo yêu cầu.

Tạo khóa học dễ dàng : Xây dựng các khóa học nhanh chóng và dễ dàng bằng các công cụ trực quan cho phép nhân sự, nhà phát triển và người hướng dẫn làm việc cùng nhau.

Giảm chi phí đào tạo : Giảm chi phí đi lại, địa điểm và người hướng dẫn bằng cách đưa khóa đào tạo trực tuyến vào nơi nó có thể được sử dụng hết lần này đến lần khác mà không phải trả thêm phí.

Đạt được thành công trong khóa đào tạo giới thiệu trực tuyến với TalentLMS

TalentLMS được xây dựng để làm cho việc đào tạo giới thiệu trực tuyến cho những người mới trở thành niềm vui. Nó trực quan, có nhiều tính năng và có mức giá thực sự công bằng. Giờ đây, việc giới thiệu một người mới không gây ảnh hưởng đến toàn bộ nhóm. Đó là cơ hội để các tài năng mới phát triển và giúp bạn phát triển.

  • Trình tạo nội dung trực quan : Đơn giản hóa việc tạo và chỉnh sửa các khóa học cho bạn và nhóm của bạn bằng các công cụ siêu dễ sử dụng.

  • Đánh giá toàn diện : Sử dụng các bài kiểm tra, câu đố và khảo sát trực tuyến để hiểu những người mới tuyển dụng của bạn đã hấp thụ tài liệu giới thiệu của họ tốt như thế nào.

  • Giới thiệu có liên quan : Điều chỉnh các chương trình đào tạo giới thiệu của bạn theo cơ sở, phòng ban hoặc chi nhánh của công ty bạn để mọi người cảm thấy như ở nhà.

  • Quản lý dễ dàng : Giải phóng thời gian quản trị cho mọi người bằng cách tự động chỉ định các khóa học giới thiệu cho tất cả những người mới được tuyển dụng.

  • Công cụ nhân sự : Kết nối với công cụ nhân sự yêu thích của bạn như BambooHR và Sage People để có bức tranh toàn cảnh về các nhân sự mới của bạn trong vài tuần đầu tiên.

  • Phù hợp cho tất cả mọi người: Hãy đến để tham gia khóa đào tạo tổng hợp, hãy ở lại để học hỏi không ngừng. Bây giờ, cung cấp tất cả các loại đào tạo về tuân thủ và doanh nghiệp từ một nền tảng.

Nguồn