Compliance là gì?

Đào tạo tuân thủ là một thuật ngữ rộng mô tả quá trình giáo dục nhân viên về các luật và quy định bắt buộc của tiểu bang, ngành hoặc công ty khác nhau áp dụng cho vai trò và trách nhiệm của họ.

Khi việc đào tạo tuân thủ thành công, các công ty sẽ hoạt động trơn tru. Mặt khác, việc đào tạo không thành công sẽ dẫn đến các khoản tiền phạt nặng nề, kiện tụng, và trong một số trường hợp, mất giấy phép hoạt động.

Những hệ quả này làm cho việc đào tạo tuân thủ trở thành một trong những loại hình đào tạo quan trọng nhất đối với một tổ chức.

Các loại đào tạo tuân thủ khác nhau

Các doanh nghiệp và tổ chức trên thế giới thường phân biệt giữa hai loại hình đào tạo tuân thủ. Đây là các khóa đào tạo về an toàn và đào tạo về an ninh.

Đào tạo an toàn cho nhân viên được thiết kế để giáo dục nhân viên về tất cả các tiêu chuẩn an toàn tại nơi làm việc cũng như những nguy hiểm mà họ có thể gặp phải khi làm việc. Các tổ chức cần được đào tạo về sức khỏe và an toàn cho cả sự an toàn của nhân viên và khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Đào tạo an toàn cho nhân viên trong các ngành có rủi ro thấp

 • Cung cấp khóa đào tạo về an toàn tại nơi làm việc về các chủ đề như công thái học văn phòng và an toàn và phòng chống cháy nổ.

 • Cung cấp đào tạo qua video đào tạo an toàn để nhân viên luôn cập nhật.

Đào tạo an toàn cho nhân viên trong các ngành có rủi ro cao

 • Các ngành công nghiệp bao gồm sản xuất, khai thác mỏ, nông nghiệp và xây dựng.

 • Nguy cơ cao hơn đối với người lao động bị thương hoặc tử vong trong công việc. Huấn luyện sức khỏe và an toàn là rất quan trọng.

Đào tạo tuân thủ được thiết kế để chuẩn bị và giáo dục nhân viên giữ an toàn cho bản thân trong các tình huống khẩn cấp. Không giống như đào tạo an toàn nơi có sự phân biệt giữa các ngành rủi ro thấp và rủi ro cao, đào tạo an ninh tại nơi làm việc áp dụng cho tất cả các ngành trên tất cả các thị trường.

Các chương trình đào tạo an ninh cho nhân viên là tuyến phòng thủ đầu tiên trước một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Các chương trình này chạy phạm vi từ đào tạo chung về an ninh tại nơi làm việc và an toàn khi đi công tác đến các mối đe dọa cụ thể hơn như những kẻ tấn công bạo lực.

Các chương trình đào tạo an ninh cho nhân viên hoạt động như bảo hiểm. Họ chuẩn bị lực lượng lao động của bạn cho một cuộc khủng hoảng mà bạn hy vọng sẽ không bao giờ xảy ra.

Ví dụ về đào tạo tuân thủ

Những ví dụ về đào tạo tuân thủ này minh họa nhiều cách khác nhau mà nó được thực hiện trong hầu hết các ngành.
 • Luật và quy định về môi trường

  Ví dụ về đào tạo tuân thủ này áp dụng cho tất cả các loại ngành công nghiệp, từ sản xuất và xây dựng đến nhà máy lọc dầu và cơ sở xử lý chất thải.

 • Các quy tắc chuẩn bị, bảo quản và vận chuyển thực phẩm

  Áp dụng cho nhiều ngành, từ công nghiệp thực phẩm đến nhà hàng, khách sạn, hậu cần và hàng không.

 • Các luật và quy định liên quan đến chăm sóc sức khỏe

  Áp dụng trong ngành chăm sóc sức khỏe như bệnh viện và nhà thuốc và mở rộng ra hầu hết các ngành.

 • Quy trình và hướng dẫn hoạt động nhượng quyền

  Ví dụ về đào tạo tuân thủ này liên quan đến ngành công nghiệp nhượng quyền thương mại khổng lồ và không ngừng phát triển. Chủ sở hữu nhượng quyền bắt buộc các thủ tục nhất định mà người nhận quyền sau đó phải tuân theo.

 • Các quy định về lưu trữ và xử lý dữ liệu khách hàng

  Loại hình đào tạo tuân thủ lực lượng lao động này áp dụng cho các nhà bán lẻ, chuỗi mua sắm, cửa hàng trực tuyến cũng như các công ty công nghệ lưu trữ lượng lớn dữ liệu.

 

Nguồn