thiết kế đào tạo

DESIGN THINKING Là gì? Ứng dụng vào thiết kế đào tạo

Design Thinking là gì

Design Thinking là một quy trình giải quyết vấn đề tập trung vào người dùng. Nó giúp chúng ta lắng nghe thấu hiểu nhu cầu, mong muốn và hành vi của người học, từ đó sáng tạo ra những trải nghiệm học tập cá nhân hóa cho học viên của mình. Bằng cách áp dụng … Đọc tiếp