Phát triển hệ thống elearning theo yêu cầu

Nam Do

Với kinh nghiệm triển khai hệ thống elearning cho nhiều đơn vị là trường học, cơ quan, tổ chức, đội ngũ của Nettop tự tin có thể hỗ trợ bạn xây dựng và phát triển theo các yêu cầu chuyên biệt.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

– Tư vấn xây dựng hệ thống elearning theo đúng nhu cầu sử dụng

– Nâng cấp hệ thống elearning hiện có

– Mở rộng quy mô của hệ thống để đáp ứng được số người học lớn, hỗ trợ các định dạng chuẩn elearning mới

– Triển khai hệ thống hoàn toàn mới các yêu cầu chuyên môn cao

– Xây dựng các phiên bản cho thiết bị di động (smartphone, tablet) có thể hoạt động nhiều nền tảng: Android, iOS, Windows Phone, …

Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận