LMS đào tạo ngành chăm sóc sức khỏe hàng đầu

Tham gia khóa đào tạo trực tuyến của bạn trong vài phút

Quên các cuộc hội thảo kéo dài một tuần và các buổi đào tạo trực tiếp tốn kém. Với LMS dành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe, bạn có thể cung cấp khóa đào tạo trực tuyến cho mọi thành viên trong nhóm của mình. Tạo các khóa học trong TalentLMS hoặc tải lên các tài liệu hiện có của bạn để chuyển đổi liền mạch. 

 

Trao quyền cho nhân viên đào tạo mọi lúc, mọi nơi

Không ai hiểu rõ sự vất vả của những ca làm việc liên tục và nhiều giờ hơn những nhân viên y tế. Cho phép các nhóm của bạn tự do hoàn thành khóa đào tạo theo tốc độ của riêng họ, vào thời gian của riêng họ và ngay từ thiết bị của riêng họ.

Báo cáo và chứng chỉ theo yêu cầu

Đừng để các cuộc đánh giá và các yêu cầu đào tạo hàng năm là nguồn căng thẳng. Trong TalentLMS, bạn có thể tạo và tải xuống các báo cáo chi tiết trong vài phút để chứng minh các nhóm của bạn có tất cả các cơ sở của họ.

Dành thời gian cho công việc quan trọng

Tính năng tự động hóa của TalentLMS giúp các quản trị viên chăm sóc sức khỏe giảm bớt khối lượng công việc của họ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu hiệu quả hơn. Chỉ định và xóa các khóa học, đặt ngày hết hạn và hủy kích hoạt người dùng chỉ là một vài trong số các tác vụ không cần phải thực hiện thủ công nữa.

Nguồn : https://www.talentlms.com/industries/healthcare