Xuất bản ghi màn hình

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Xuất bản ghi màn hình

Người dùng không chỉ có thể tái sử dụng cùng một screencast nhiều lần trong cùng một khóa học, mà còn có thể sử dụng lại nó trong các dự án khác. Chỉ cần xuất nó.

Người dùng có thể xuất các đoạn ghi hình dưới dạng video MP4 và người dùng có thể lưu từng khung hình dưới dạng hình ảnh PNG.

Thông tin bổ sung: Các video MP4 sẽ được xuất với định dạng nén H.264 / MPEG-4 AVC, cấu hình mã hóa của High @ L3.0 và tốc độ 25 khung hình / giây.

  1. Sử dụng cửa sổ xem trước bản ghi màn hình

Để mở cửa sổ xem trước screencast, hãy chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống Record Screen và chọn bản ghi màn hình người dùng muốn xuất.

Khi cửa sổ xem trước mở ra, bấm chuột phải vào khu vực xem trước và chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Export Video: Điều này xuất một bản sao của toàn bộ screencast dưới dạng video MP4.
  • Save Frame: Điều này xuất một khung riêng lẻ từ screencast dưới dạng hình ảnh PNG. (Sử dụng các điều khiển video để định vị khung hình người dùng muốn xuất.)
  1. Chỉnh sửa tinh chỉnh

Chỉnh sửa tinh chỉnh cho phép người dùng thay đổi các khung bắt đầu và kết thúc cho mỗi slide trong bản ghi từng bước và người dùng cũng có thể sử dụng nó để xuất các bản ghi.

Người dùng có thể xuất một video của toàn bộ screencast hoặc chỉ là một phần của nó. Ngoài ra, khi người dùng lưu khung dưới dạng hình ảnh, có hai tùy chọn kích thước.

Ghi chú: Chỉnh sửa tinh chỉnh hành động chỉ khả dụng cho các đoạn ghi hình mà người dùng đã chèn dưới dạng các slide từng bước.

Để mở trình chỉnh sửa tinh chỉnh, bấm chuột phải vào bất kỳ slide nào là một phần của slide từng bước và chọn Action Fine Tune. Sau đó nhấp chuột phải vào khu vực xem trước và chọn bất kỳ tùy chọn nào sau đây:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Export VideoĐiều này xuất một bản sao của toàn bộ screencast dưới dạng video MP4. 
2Export ClipĐiều này xuất clip hiện tại dưới dạng video MP4.

Nếu người dùng cần điều chỉnh clip trước khi xuất nó, hãy kéo các điểm bắt đầu và kết thúc dọc theo dòng thời gian cho đến khi người dùng chọn phần người dùng muốn.

Để có độ chính xác cao hơn nữa, hãy chọn Update Start Frame hoặc Update End Frame (khung bắt đầu /kết thúc) ở góc dưới bên trái, sau đó nhấp vào nút Previous Frame và Next Frame (Khung trước và Khung tiếp theo) để di chuyển điểm bắt đầu / kết thúc dọc theo khung thời gian tại một thời điểm.

 
3Save Frame at Project SizeĐiều này xuất một khung riêng lẻ dưới dạng hình ảnh PNG ở kích thước nó xuất hiện trong khóa học của người dùng (Sử dụng các điều khiển video để định vị khung hình người dùng muốn xuất). 
4Save Frame at Original SizeĐiều này xuất một khung riêng lẻ dưới dạng hình ảnh PNG ở kích thước ban đầu được ghi (Sử dụng các điều khiển video để định vị khung hình người dùng muốn xuất). 

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: