Thêm hộp văn bản Text Boxes

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm hộp văn bản Text Boxes

Storyline 360 hỗ trợ việc thêm hộp văn bản đơn giản và nhanh chóng, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  1. Nhấn Ctrl + T và bắt đầu nhập. Hộp văn bản sẽ xuất hiện nơi chuột của người dùng đang di chuột qua slide.
  2. Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm vào Text Box, sau đó vẽ hộp văn bản của người dùng trên slide.

Để định dạng văn bản, sử dụng các tùy chọn phông chữ và đoạn văn trên tab Home trên ribbon.

Để định dạng hộp văn bản với màu sắc và hiệu ứng, hãy sử dụng các tùy chọn trên tab Format hoặc bấm chuột phải vào hộp văn bản và chọn Format Shape hoặc Size and Position.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: