Thêm bảng chú giải thuật ngữ

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm bảng chú giải thuật ngữ

Thêm một thuật ngữ cho trình phát của người dùng để người học có thể nhanh chóng khám phá ý nghĩa của các thuật ngữ và khái niệm trong nội dung khóa học của người dùng. Storyline 360 ​​giúp dễ dàng thêm, chỉnh sửa và sử dụng lại thuật ngữ.

 1. Hiển thị tab Glossary trong khóa học

Để bảng Glossary xuất hiện trong khóa học của người dùng, nó cần được bật trong trình phát của người dùng (khung xung quanh các slide của người dùng).

 1. Chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Player.
 2. Khi thuộc tính trình phát xuất hiện, nhấp vào Glossary trên ribbon.

 3. Nhấn OK để lưu các thay đổi của người dùng và đóng player properties.

2. Hiển thị hoặc ẩn Glossary trên các slide riêng lẻ

Khi người dùng bật các tab trình phát tích hợp, chẳng hạn như glossary, chúng sẽ hiển thị trên tất cả các slide trong khóa học của người dùng theo mặc định. Tuy nhiên, người dùng có thể ẩn chúng khỏi các slide cụ thể. Ví dụ, người dùng có thể không muốn người học có quyền truy cập vào bảng chú giải trên các slide đố. Sử dụng thuộc tính slide để bật và tắt các tab trình phát tích hợp

 1. Thêm điều khoản và định nghĩa

Có hai cách để thêm các thuật ngữ và định nghĩa vào bảng chú giải của người dùng. Người dùng có thể nhập chúng trong Storyline, như được mô tả ở đây hoặc người dùng có thể nhập chúng từ tệp CSV.

 1. Chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Player.
 2. Khi thuộc tính trình phát xuất hiện, nhấp vào Glossary trên ribbon.
 3. Nhấp vào nút Add ở dưới cùng của cửa sổ (biểu tượng trông giống như một tờ giấy trắng).
 4. Khi cửa sổ Thuật ngữ xuất hiện, hãy nhập một thuật ngữ và định nghĩa của nó trong các trường được cung cấp.

 5. Nhấp Save. Khi người dùng thêm các thuật ngữ thuật ngữ, Storyline sẽ tự động xếp theo thứ tự chúng cho người dùng.
 6. Khi người dùng đã hoàn thành việc thêm các thuật ngữ và định nghĩa, nhấp OK để lưu các thay đổi của người dùng và đóng cửa sổ Player Properties.

4. Xuất Bảng chú giải thuật ngữ của bạn sang Tệp CSV

Để xuất bảng thuật ngữ, bạn phải có Storyline 360 ​​bản dựng 3.30.19518.0 trở lên (23 tháng 7 năm 2019 trở lên).

Dễ dàng xuất bảng thuật ngữ của bạn sang tệp CSV để bạn có thể sử dụng lại nó trong các dự án khác.

 1. Tới tab trên ribbon và nhấp play .
 2. Khi thuộc tính trình phát xuất hiện, hãy nhấp vào Bảng chú giải thuật ngữ trên ruy-băng.
 3. Nhấp vào nút Xuất Bảng chú giải thuật ngữ ở cuối cửa sổ. (Đây là biểu tượng cuối cùng.)
 4. Chọn vị trí và tên tệp cho tệp CSV của bạn, sau đó nhấp vào Lưu .

Bạn có thể nhập  tệp CSV vào một dự án khác hoặc chỉnh sửa và nhập lại vào cùng một dự án.

Chỉnh sửa Mục nhập

Cách dễ nhất để chỉnh sửa mục từ ngữ là nhấp vào một thuật ngữ hoặc định nghĩa của nó để mở trường để chỉnh sửa nội dòng. Sau đó, chỉnh sửa văn bản và nhấn Enter.

Để sử dụng chỉnh sửa nội tuyến, bạn phải có Storyline 360 ​​bản dựng 3.30.19518.0 trở lên (23 tháng 7 năm 2019 trở lên).

5. Chỉnh sửa trong một cửa sổ mới

Bạn cũng có thể chỉnh sửa các mục chú giải thuật ngữ trong một cửa sổ riêng biệt, có thể thay đổi kích thước.

 1. Chọn một mục nhập và nhấp vào nút Chỉnh sửa bên dưới bảng thuật ngữ. Hoặc, bấm đúp vào mục nhập bảng thuật ngữ.
 2. Khi cửa sổ Thuật ngữ chú giải mở ra, hãy chỉnh sửa thuật ngữ và / hoặc định nghĩa.
 3. Nhấp vào Lưu để đóng cửa sổ.

6. Xóa mục nhập

Để xóa một mục nhập, chỉ cần chọn mục đó và nhấp vào nút Xóa bên dưới bảng thuật ngữ.

Để xóa nhiều mục nhập cùng một lúc, hãy sử dụng Ctrl + Nhấp, Shift + Nhấp hoặc Ctrl + A để chọn các mục bạn muốn xóa. Sau đó nhấp vào Xóa . Lưu ý: Bạn phải có Storyline 360 ​​bản dựng 3.30.19518.0 trở lên (ngày 23 tháng 7 năm 2019 trở lên) để có nhiều mục từ thuật ngữ được lựa chọn.

7. Thay đổi tên của tab thuật ngữ

Bạn muốn thay đổi tiêu đề của tab Thuật ngữ? Chỉ cần chỉnh sửa tên trong nhãn văn bản trình phát của bạn. Nếu bạn cần trợ giúp chỉnh sửa nhãn văn bản, hãy xem hướng dẫn sử dụng này .

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: