Thêm ảnh chụp máy tính trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thêm ảnh chụp máy tính trên Storyline 360

Storyline 360 ​​có một công cụ chụp màn hình tiện lợi để nhanh chóng chụp ảnh từ màn hình của người dùng. Đây là cách sử dụng nó.

  1. Trong Chế độ Slide View, hãy chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm vào trình đơn thả xuống Picture và cuộn đến Screenshot.
  2. Chọn hình ảnh thu nhỏ của ứng dụng hoặc cửa sổ trình duyệt hiện đang mở trên máy tính của người dùng để chụp ảnh toàn bộ cửa sổ. (Cửa sổ thu nhỏ sẽ không xuất hiện trong danh sách hình thu nhỏ.) Hoặc chọn Screen Clipping (Cắt màn hình) ở cuối danh sách hình thu nhỏ để chỉ chụp một phần màn hình của người dùng.
  3. Nếu người dùng chọn công cụ Cắt màn hình Screen Clipping, màn hình của người dùng sẽ mờ và Storyline sẽ tạm thời biến mất. Nhấp và kéo để chọn vùng màn hình người dùng muốn chụp. Vùng được chọn sẽ xuất hiện không mờ. Khi người dùng nhả nút chuột, Storyline sẽ xuất hiện lại và việc cắt màn hình của người dùng sẽ được thêm vào slide hiện tại.

Ảnh chụp màn hình hoạt động như những hình ảnh khác. Người dùng có thể di chuyển, thay đổi kích thước, cắt, định dạng và làm động chúng.

Please follow and like us: