Thay đổi kích thước slide trong Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Thay đổi kích thước slide trong Storyline 360


Click here

Khi người dùng tạo một dự án Storyline 360 mới, kích thước Slide mặc định là (rộng x cao) 720 x 540 pixel. Người dùng có thể thay đổi kích thước này bất kỳ thời điểm nào.

1.Thao tác thay đổi kích thước slide

Tốt nhất là thay đổi kích thước slide trước khi thêm các nội dung vào bài giảng. Mặt khác, cũng có thể cần thay đổi kích thước hoặc sắp xếp lại các đối tượng trong dự án của người dùng để phù hợp với kích thước mới của nó.

 1. Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm Story Size.
 2. Khi cửa sổ Thay đổi kích thước xuất hiện, chọn một tùy chọn từ bộ Story Size
 3. Nếu chọn Tùy chỉnh (Custom), hãy nhập chiều rộng và chiều cao tính bằng pixel, giá trị tối đa nhập được là 2.047 x 2.047.
 4. Đánh dấu hộp kiểm tỷ lệ khung hình Khóa (Lock aspect ratio) nếu muốn duy trì tỷ lệ hiện tại cho các đối tượng.

Việc chọn kích thước slide nên thiết lập 1 lần đầu tiên và dùng cho toàn bộ dự án, trường hợp cần thay đổi kích thước slide (tăng/ giảm) với dự án có sẵn, người dùng có thể tham khảo hai (02) hướng dẫn dưới đây.

 1. Nếu tăng kích thước slide, chọn một trong các tùy chọn kích thước sau:
 2. Scale to Fit: Lựa chọn này chia tỷ lệ nội dung slide hiện tại phù hợp với tỷ lệ trong kích thước mới. Các đối tượng đã khóa tỷ lệ khung hình nên sẽ duy trì tỷ lệ của nó. Các đối tượng không có tỷ lệ khung hình bị khóa có thể thay đổi hình dạng, tùy thuộc vào kích thước slide người dùng thay đổi.
 3. Fill Background: Điều này giữ nền slide hiện tại và áp dụng nó cho kích thước mới, nhưng nó không thay đổi kích thước nội dung slide người dùng. Nếu chọn tùy chọn này, hãy sử dụng trình đơn Story Position thả xuống tương ứng để chọn nơi nội dung hiện có sẽ xuất hiện trên các slide người dùng.
 1. Nếu giảm kích thước slide, chọn một trong các tùy chọn kích thước sau:
 2. Scale to Fit: Lựa chọn này chia tỷ lệ nội dung slide hiện tại phù hợp với tỷ lệ trong kích thước mới. Các đối tượng đã khóa tỷ lệ khung hình nên sẽ duy trì tỷ lệ của nó. Các đối tượng không có tỷ lệ khung hình bị khóa có thể thay đổi hình dạng, tùy thuộc vào kích thước slide người dùng thay đổi.
 3. Crop: Điều này cắt nội dung để phù hợp với kích thước mới. Nếu sử dụng tùy chọn này, nút Next sẽ được khởi tạo. Nhấn Next để xác định vùng cắt cho mỗi slide trong dự án. Kéo hộp màu xanh lá cây để chỉ ra phần của mỗi slide muốn giữ lại.

2.Tính năng trình phát hành ảnh hưởng đến kích thước xuất bản

  Kích thước tổng thể của khóa học xuất bản sẽ lớn hơn một chút so với kích thước slide của người dùng đặt. Đó là bởi vì trình phát (khung xung quanh các slide của người dùng) đã thêm một số chiều rộng và chiều cao cho khóa học.

  Trên máy tính để bàn, trình phát hành (Articulate) thêm tối đa 260 pixel cho chiều rộng và tối đa 118 pixel cho chiều cao, kích cỡ cụ thể phụ thuộc vào những thuộc tính người dùng chọn khi xuất bản bài giảng. Xem các nội dung hướng dẫn ở bảng dưới để biết chi tiết.

  Nếu sử dụng trình phát hành hiện đại (modern player style), các thuộc tính có kích thước pixel bên dưới khi trình duyệt được đặt thành kích thước tối ưu. Các kích thước này có thể thay đổi khi trình phát hành hiện đại (modern player style) đáp ứng với các kích thước trình duyệt khác nhau.

  Người dùng cũng có thể bật và tắt các tính năng của trình phát hành trên một slide theo slide cơ sở, nhưng kích thước khóa học sẽ giữ nguyên cho tất cả các slide. Tức là, mỗi tính năng của trình phát hành sẽ thêm một số chiều rộng hoặc chiều cao vào khóa học đã xuất bản của người dùng, ngay cả khi nó chỉ được sử dụng trên một slide.

  TTThuộc tính trình phát hànhRộngCao
  1.Khung trình phát hành, với trình phát hiện đại (modern player style) các menu và điều khiển bị tắt sẽ không thêm bất kỳ chiều rộng hoặc chiều cao nào.+20 pixels+20 pixels
  2. Title – Tiêu đề.+23 pixels
  3.Một hoặc nhiều topbar tabs+24 pixels
  4.

  Bộ điều khiển âm lượng, nút chú thích đóng, nút phát / tạm dừng, thanh tìm kiếm hoặc nút điều hướng.

  (Volume controller, closed captioning button, play/pause button, seekbar, or navigation buttons)

  +51 pixels
  5.Sidebar+240 pixels

  Dưới đây là một ví dụ cụ thể: Giả sử kích thước slide người dùng là 720 x 405 và người dùng kích hoạt các nút điều hướng (navigation buttons) và thanh bên (sidebar). Kích thước tổng thể của khóa học đã xuất bản sẽ là 980 x 476. Tại đây:

  TTThuộc tính trình phát hànhRộngCao
  1.Kích thước slide720 pixels405 pixels
  2.Khung trình phát hành, với trình phát hiện đại (modern player style) các menu và điều khiển bị tắt sẽ không thêm bất kỳ chiều rộng hoặc chiều cao nào.+20 pixels+20 pixels
  3.

  Bộ điều khiển âm lượng, nút chú thích đóng, nút phát / tạm dừng, thanh tìm kiếm hoặc nút điều hướng.

  (Volume controller, closed captioning button, play/pause button, seekbar, or navigation buttons)

  +51 pixels
  4.Sidebar+240 pixels
  5.Kích thước khóa học được phát hành980 pixels476 pixels
  Please follow and like us: