storyline360

Điều chỉnh thuộc tính video

Để truy cập thuộc tính video, nhấp một lần vào video người dùng muốn chỉnh sửa, sau đó chuyển đến tab Options trên ribbon.Làm việc với các tùy chọn videoTT Nội dung Diễn giải Ghi chú1 Preview Nhấn vào nút này để phát video đã chọn. Nó sẽ chơi trên slide. Nhấn vào nút một lần nữa để dừng nó.  2 Video Volume Điều này thay đổi...

Sử dụng phím tắt từ bàn phím trên Storyline 360

Bảng phím tắt Articulate cung cấpBảng dưới đây là một danh sách các phím tắt để giúp người dùng làm việc nhanh hơn nữa trong Articulate Storyline 360:TTKey(s) – Phím tắtChức năngGhi chúF1Trợ giúpF2Chọn tất cả văn bản (bôi đen văn bản) trong một khối sau khi hộp giới hạn của nó đã được chọnF3Chuyển sang...

Quản lý dự án trong tập tin tại Storyline 360

Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp người dùng tránh được các kết quả không mong muốn khi tạo, chia sẻ và xuất bản các dự án Storyline 360.Làm việc với các tệp dự án Làm việc với tài sản mềm của khóa học Lưu Phiên bản và thường xuyên sao lưu dự án Gửi dự án cho các...