Sử dụng thư viện đa phương tiện trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng thư viện đa phương tiện trên Storyline 360

Nội dung chính của phần này sẽ hướng dẫn người dùng Quản lý tài sản dự án với thư viện phương tiện (Media Library). Vì vậy nội dung trên cũng chính là mục lớn (I.) duy nhất của phần này.

Quản lý tất cả các tài sản cho dự án của người dùng ở một nơi với thư viện phương tiện. Nó theo dõi hình ảnh, nhân vật, clip âm thanh và video trong khóa học của người dùng, vì vậy có thể dễ dàng thêm, xóa, thay thế, tái sử dụng và xuất chúng. Xem mọi slide và lớp layer  nơi một tài sản được sử dụng và có thể nhảy đến từng vị trí ngay lập tức. Người dùng thậm chí có thể chỉnh sửa tài sản với các ứng dụng của bên thứ ba và lưu các thay đổi của người dùng trực tiếp vào Storyline.

 1. Mở thư viện phương tiện

Dưới đây là ba cách để mở nó:

 • Chuyển đến tab View trên ribbon Storyline và bấm Media Library (Thư viện phương tiện).
 • Nhấp chuột phải vào một tài sản trên bất kỳ slide nào trong dự án của người dùng và chọn Show in Media Library.
 • Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống bên dưới Picture, Video hoặc Audio, sau đó chọn Media Library (Sử dụng phương pháp này, thư viện phương tiện sẽ tự động đóng sau khi người dùng chèn một tài sản vào slide).

Trên đầu thư viện phương tiện, người dùng sẽ thấy các tab nội dung, trường tìm kiếm và các tùy chọn lọc. Có một danh sách tài sản ở phía bên trái của cửa sổ bao gồm siêu dữ liệu (metadata) cho mỗi nội dung. Và bảng chi tiết bên phải cho phép người dùng xem trước các tài sản, chuyển đến từng vị trí sử dụng tài sản trong dự án của người dùng và quản lý tài sản (chèn, thay thế, chỉnh sửa, xuất và xóa).

Người dùng có thể giữ thư viện phương tiện mở khi người dùng làm việc trong trình chỉnh sửa Storyline. Người dùng thậm chí có thể di chuyển thư viện phương tiện sang một màn hình riêng biệt để nó luôn có sẵn trong khi người dùng đang xây dựng khóa học của mình.

 1. Nhập tài sản vào Thư viện phương tiện

Có hai (02) cách để thêm tài sản vào thư viện phương tiện. Một cách là xây dựng các slide bằng ribbonStoryline. Một cách khác là nhập tài sản trực tiếp vào thư viện phương tiện.

 1. Sử dụng Ribbon Storyline để chèn tài sản và slide

Khi người dùng sử dụng tab Insert để thêm hình ảnh, ký tự, clip âm thanh và video vào các slide trong dự án của người dùng, những tài sản đó sẽ tự động xuất hiện trong thư viện phương tiện để người dùng có thể sử dụng lại chúng sau này (Lưu ý: Các Icon – Biểu tượng không hiển hiển thị trong thư viện phương tiện).

Và khi người dùng sử dụng tab Slides để nhập các slide từ các nguồn khác, chẳng hạn như Thư viện nội dung 360 và PowerPoint, các tài sản trên các slide đó cũng tự động xuất hiện trong thư viện phương tiện. (Lưu ý: Bản ghi màn hình không hiển thị trong thư viện phương tiện. Người dùng có thể tìm bản ghi màn hình của mình bằng cách đi tới tab Slides trên ribbon và bấm vào mũi tên thả xuống Record Screen).

 1. Sử dụng các nút nhập trong thư viện phương tiện

Người dùng có thể nhập tài sản trực tiếp vào thư viện phương tiện để chúng có sẵn sau này khi người dùng cần. Nhấp vào nút Import ở góc trên bên phải của thư viện phương tiện để thêm tài sản mới.

Nếu thư viện phương tiện trống, người dùng cũng có thể nhấp vào nút Add trên mỗi tab nội dung để nhập tài sản.

Tính tương thích của thư viện phương tiện với các phiên bản storyline:

 • Thư viện phương tiện hoàn toàn tương thích với Storyline 360 ​​build 3.22.17236.0 trở lên.
 • Nó cũng tương thích với Storyline 3 và các phiên bản Storyline 360 ​​trước đó nếu người dùng không nhập trực tiếp tài sản vào thư viện phương tiện. Để duy trì khả năng tương thích với các phiên bản Storyline này, hãy thêm tài sản vào dự án của người dùng thông qua tab Insert và tab Slide trên ribbon và tài sản của người dùng sẽ tự động xuất hiện trong thư viện phương tiện. Nói cách khác, người dùng có thể quản lý tài sản trong thư viện phương tiện và vẫn có thể duy trì khả năng tương thích. Người dùng chỉ không thể nhập tài sản trực tiếp vào thư viện phương tiện.
 • Ví dụ: Sau khi thêm hình ảnh vào dự án của người dùng thông tab Insert trên ribbon, người dùng có thể sử dụng lại, thay thế và chỉnh sửa hình ảnh đó trong thư viện phương tiện. Tệp dự án của người dùng vẫn sẽ tương thích với Storyline 3 và các phiên bản Storyline 360 ​​trước đó.
 1. Tìm kiếm, sắp xếp và lọc tài sản

Hãy cùng xem cách các tài sản được tổ chức trong thư viện phương tiện và cách người dùng có thể tìm thấy những gì người dùng cần.

 1. Chuyển đổi tab tài sản

Sử dụng các tab nội dung trên đầu thư viện phương tiện để quản lý hình ảnh, ký tự, clip âm thanh và video. Thư viện phương tiện ghi nhớ tab tài sản mà người dùng đã mở khi người dùng lưu dự án Storyline lần cuối và hiển thị cùng tab đó vào lần tiếp theo người dùng mở thư viện phương tiện.

 1. Tìm kiếm

Sử dụng trường tìm kiếm ở đầu cửa sổ để tìm một tài sản cụ thể theo tên. Trường tìm kiếm theo ngữ cảnh, do đó, nó chỉ tìm kiếm các tài sản cho tab mà hiện tại được chọn (hình ảnh, ký tự, âm thanh hoặc video). Các kết quả tìm kiếm là động và cập nhật khi người dùng nhập.

Hướng dẫn: Nên đặt cho tài sản của người dùng tên và từ khóa dễ nhận biết để thực hiện tìm kiếm nhanh chóng và dễ dàng.

 1. Lọc

Mặc định thư viện phương tiện hiển thị tất cả các tài sản cho toàn bộ dự án của người dùng. Người dùng có thể thu hẹp trọng tâm của mình vào một scene, slide hoặc ngân hàng câu hỏi cụ thể bằng cách sử dụng danh sách thả xuống ở góc trên bên phải để lọc tài sản của người dùng.

 1. Sắp xếp

ạn có thể sắp xếp lưới tài sản theo bất kỳ cột nào, chẳng hạn như tên tài sản hoặc ngày sửa đổi. Nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp theo cột đó. Nhấn vào nó một lần nữa để đảo ngược thứ tự sắp xếp.

 1. Đổi tên tài sản

Đổi tên hình ảnh, nhân vật (và tư thế, biểu cảm – poses), clip âm thanh và video trong thư viện phương tiện để chúng được tổ chức và dễ dàng tìm kiếm.

Trong thư viện phương tiện, bấm đúp vào tên tài sản để có thể chỉnh sửa. Nhập tên mới, sau đó nhấn Enter hoặc Tab.

Khi người dùng đổi tên một tài sản trong thư viện phương tiện, tên mới sẽ hiển thị trong bảng thời gian (timeline) ở mọi nơi mà tài sản đó xuất hiện trong dự án của người dùng.

 1. Xem trước tài sản

Chọn một tài sản trong danh sách ở bên trái của thư viện phương tiện, sau đó sử dụng ngăn chi tiết ở bên phải để xem trước nó.

Khi người dùng làm việc với một hình ảnh hoặc một nhân vật, hãy di chuột qua hình ảnh xem trước để phóng to và xoay xung quanh nó. Người dùng cũng có thể nhấp vào hình ảnh xem trước để xem phiên bản lớn hơn của nó. Nó sẽ điền vào cửa sổ thư viện phương tiện. Nhấn vào nó một lần nữa để đóng tài sản.

Khi người dùng làm việc với clip âm thanh hoặc video, hãy nhấp vào nút phát / tạm dừng play/pause để xem trước nội dung (Lưu ý rằng người dùng có thể xem trước các phim Flash – *. SWF trong thư viện phương tiện).

Hướng dẫn: Người dùng có thể làm cho khu vực xem trước trong ngăn chi tiết nhỏ hơn khi người dùng cần nhiều chỗ hơn để làm việc với trường ghi chú (notes field). Di chuột qua ranh giới dưới của khu vực xem trước, sau đó nhấp và kéo ranh giới để thay đổi kích thước khu vực xem trước.

 1. Quản lý văn bản thay thế Alternate Text

Thư viện phương tiện làm cho việc quản lý văn bản thay thế rất dễ dàng. Chọn bất kỳ hình ảnh, tư thế nhân vật hoặc video trong lưới nội dung ở bên trái, sau đó nhập alt text (văn bản thay thế) vào khung chi tiết bên phải. alt text sẽ được cập nhật bất cứ nơi nào tài sản được sử dụng trong suốt khóa học của người dùng.

Người dùng có thể thêm văn bản thay thế khác nhau vào từng phiên bản của một tài sản bằng cửa sổ Kích thước và vị trí (Size and Position). Khi người dùng làm điều đó, thư viện phương tiện sẽ hiển thị danh sách thả xuống trong ngăn chi tiết với tất cả các phiên bản văn bản thay thế cho nội dung được chọn và số lần mỗi lần được sử dụng trong khóa học của người dùng.

Nếu một tài sản có nhiều văn bản thay thế và người dùng muốn làm cho tất cả chúng giống nhau, người dùng cũng có thể làm điều đó. Chỉ cần chọn văn bản thay thế người dùng muốn sử dụng từ danh sách thả xuống (hiển thị ở trên), sau đó nhấp vào nút Apply to All (Áp dụng cho Tất cả) bên cạnh.

 1. Quản lý chú thích (Closed Captions)

Ghi chú: Closed Captions có thể được hiểu là phụ đề, do thực tế thường dùng chung với subtitle (mặc dù mục đích khác nhau).

 • Closed Captions: Dành cho người nghe không nghe được phần tiếng trong video (khác với Subtitle là người nghe không hiểu được ngôn ngữ trong video). Caption thể hiệu các đoạn hội thoại bằng chính ngôn ngữ được nói, ngoài ra còn ghi chú lại với hiệu ứng âm thanh khác tiếng cười, tiếng bước chân v.v…
 • Subtitle: Là loại phụ đề, mục đích dịch những đoạn hội thoại ra nhiều thứ tiếng khác nhau để người xem có thể hiểu ngay cả họ không hiểu ý nghĩa trong phim. Subtitle chỉ truyền đạt hội thoại chứ ko nghi nhận các hiệu ứng trong video /films.

Dễ dàng quản lý chú thích cho tất cả các clip và video âm thanh trong dự án của người dùng trong thư viện phương tiện. Người dùng có thể thấy, trong nháy mắt, tài sản nào có phụ đề. Thư viện phương tiện hiển thị các biểu tượng phụ đề cho các tài sản có đề và dấu chấm “.” cho các tài sản không có.

Xem chi tiết hình ảnh dưới đây:

 1. Thêm chú thích vào tài sản

Nhấp vào dấu chấm trong lưới nội dung (dấu chấm thay đổi thành dấu cộng khi người dùng di chuột qua nó) hoặc nhấp vào nút Add captions trong ngăn chi tiết. Sau đó chọn cách người dùng muốn thêm chú thích từ menu xuất hiện. Người dùng có thể thêm chú thích bằng trình chỉnh sửa tích hợp hoặc người dùng có thể nhập chú thích từ một tệp được tạo ở nơi khác.

 1. Quản lý chú thích cho một tài sản

Sau khi thêm chú thích vào một tài sản, người dùng có thể chỉnh sửa, thay thế, xuất hoặc xóa chúng. Chỉ cần nhấp vào biểu tượng chú thích trong lưới nội dung hoặc nút Edit captions (Chỉnh sửa chú thích) trong ngăn chi tiết. Sau đó chọn một hành động từ menu xuất hiện.

Nếu một tài sản được sử dụng nhiều lần trong dự án của người dùng và có các chú thích khác nhau cho từng trường hợp, thư viện phương tiện sẽ hiển thị nhiều biểu tượng chú thích trong lưới nội dung và danh sách thả xuống trong ngăn chi tiết, như được hiển thị bên dưới.

Để quản lý nhiều chú thích cho cùng một tài sản, hãy nhấp vào biểu tượng chú thích trong lưới nội dung, chọn chú thích người dùng muốn làm việc và sau đó chọn một hành động từ menu xuất hiện. Hoặc, chọn chú thích người dùng muốn làm việc từ danh sách thả xuống trong ngăn chi tiết, nhấp vào nút Edit captions bên cạnh, sau đó chọn một hành động.

Khi một tài sản được sử dụng nhiều lần trong dự án của người dùng, người dùng có thể nhanh chóng áp dụng cùng một chú thích cho tất cả các phiên bản của tài sản bằng cách nhấp vào Apply to all trên menu hiển thị ở trên. Đây là một giải pháp hiệu quả tiết kiệm thời gian.

 1. Thêm ghi chú riêng vào tài sản (Private Notes)

Người dùng muốn thêm ghi chú vào một tài sản? Người dùng chỉ cần chọn một tài sản trong thư viện phương tiện và nhập ghi chú vào ngăn chi tiết (số lượng ký tự tối đa cho phép là 2.147.483.647).

Ghi chú chỉ được lưu trữ trong tệp dự án Storyline của người dùng và hiển thị trong thư viện phương tiện. Chúng không được xuất bản cùng với khóa học của người dùng, vì vậy những người học sẽ hoàn toàn không thấy chúng.

Dưới đây là một số ý tưởng để sử dụng trường ghi chú:

 • Theo dõi bản quyền, nguồn và chi tiết ghi công.
 • Nhập từ khóa để giúp người dùng tìm tài sản sau này.
 • Lưu trữ bảng dịch lại cho video và clip âm thanh.
 • Mô tả cách sử dụng tài sản. Điều này hữu ích khi người dùng đang tạo một mẫu hoặc làm việc trên một dự án với các nhà phát triển bài giảng e-elearning khác.

Hướng dẫn bổ sung: Người dùng có thể làm cho trường ghi chú lớn hơn bằng cách thu nhỏ vùng xem trước. Di chuột qua ranh giới dưới của khu vực xem trước, sau đó nhấp và kéo ranh giới để thay đổi kích thước khu vực xem trước.

Chi tiết xem ảnh hướng đây, phần ghi chú riêng được đánh dấu ở mục “Add your notes here”:

 1. Nhảy đến các vị trí tài sản trong dự án của người dùng

Người dùng muốn biết người dùng đã sử dụng một tài sản cụ thể bao nhiêu lần trong khóa học của mình? Và làm thế nào để nhanh chóng tìm thấy mọi vị trí của tài sản đó trong dự án của người dùng? Thư viện phương tiện hỗ trợ thực hiện điều đó.

Chọn nội dung trong danh sách ở bên trái của thư viện phương tiện, sau đó sử dụng ngăn chi tiết ở bên phải để tìm số liệu sử dụng và dữ liệu vị trí.

Nhấp vào mũi tên trái và phải để quay vòng qua băng chuyền (carousel) của các vị trí tài sản. Mỗi vị trí hiển thị số slide, tiêu đề slide và mô tả về vị trí, chẳng hạn như lớp cơ sở, lớp trượt hoặc trạng thái đối tượng. Nhấp vào biểu tượng kính lúp để nhảy trực tiếp đến vị trí của tài sản trong dự án của người dùng.

 1. Sử dụng Tài sản trên Slides và Lớp Layers

Tái sử dụng tài sản thư viện phương tiện thường xuyên như người dùng như trong suốt khóa học của người dùng. Dưới đây là hướng dẫn cách thực hiện:

 1. Chuyển đến slide hoặc lớp nơi người dùng muốn chèn tài sản thư viện phương tiện.
 2. Chọn một tài sản trong danh sách ở bên trái của thư viện phương tiện (Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp để chọn nhiều tài sản cùng một lúc).
 3. Nếu một tài sản có nhiều văn bản thay thế (alt texts) và chú thích (caption), hãy chọn những tài liệu người dùng muốn từ danh sách thả xuống trong ngăn chi tiết.
 4. Nhấp vào nút Insert ở dưới cùng của ngăn chi tiết để thêm (các) nội dung vào slide hoặc lớp hiện tại.

Người dùng cũng có thể sử dụng ribbon Storyline để thêm tài sản thư viện phương tiện vào khóa học của mình.

 1. Chuyển đến slide hoặc lớp nơi người dùng muốn chèn tài sản thư viện phương tiện.
 2. Chọn tab Insert trên ribbon và bấm vào mũi tên thả xuống bên dưới Picture, Video hoặc Audio. Sau đó chọn Media Library.
 3. Nếu một tài sản có nhiều văn bản thay thế (alt texts) và chú thích (caption), hãy chọn những tài liệu người dùng muốn từ danh sách thả xuống trong ngăn chi tiết.
 4. Nhấp vào nút Insert ở dưới cùng của ngăn chi tiết để thêm (các) nội dung vào slide hoặc lớp hiện tại.
 5. Thay thế toàn bộ các trường hợp (All Instances) của một tài sản

Thư viện phương tiện hỗ trợ đơn giản việc thay thế mọi phiên bản của một tài sản bằng một tài sản khác với chỉ một lần thực thi.

 1. Đầu tiên, chọn một tài sản từ danh sách ở phía bên trái của thư viện phương tiện. Hoặc, nhấp chuột phải vào một tài sản trên slide trong khóa học của người dùng và chọn Show in Media Library.
 2. Sau đó nhấp vào nút Replace ở dưới cùng của ngăn chi tiết và chọn tùy chọn thay thế. Dưới đây là các tùy chọn của người dùng, tùy thuộc vào loại tài sản người dùng thay thế.
 • Image: Thay thế hình ảnh bằng tệp hình ảnh từ máy tính của người dùng hoặc ảnh Thư viện nội dung 360.
 • Character: Khi người dùng thay thế một ký tự, trình duyệt ký tự 360 của Thư viện Nội dung sẽ tự động mở ra nơi người dùng có thể chọn một ký tự, biểu thức và / hoặc tư thế khác.

Đối với các nhân vật chụp ảnh (photographic characters), người dùng có thể thay thế các tư thế riêng lẻ, nhưng người dùng có thể thay thế toàn bộ một nhóm nhân vật và tất cả các tư thế của nó cùng một lúc.

Đối với các nhân vật được minh họa (illustrated characters), người dùng có thể thay thế các tư thế riêng lẻ hoặc người dùng có thể trao đổi toàn bộ một nhóm nhân vật và tất cả các tư thế của nó với một nhân vật được minh họa khác cùng một lúc.

 • Audio: Thay thế một đoạn âm thanh bằng một tệp âm thanh từ máy tính của người dùng hoặc bằng cách ghi lại lời tường thuật bằng micrô của người dùng.
 • Video: Thay thế video bằng tệp video từ máy tính của người dùng hoặc video Thư viện nội dung 360 hoặc bằng cách quay video bằng webcam của người dùng.
 1. Thay thế một trường hợp duy nhất của một tài sản (Single Instance)

Người dùng có thể thay thế tất cả các phiên bản của một tài sản như được mô tả ở trên hoặc người dùng có thể thay thế một phiên bản của một tài sản mà không thay đổi các tài sản khác. Dưới đây là hướng dẫn.

 1. Thay thế một hình ảnh

Nhấp chuột phải vào hình ảnh trong khóa học của người dùng và cuộn đến Replace Picture. Sau đó chọn thay thế hình ảnh bằng tệp hình ảnh từ máy tính của người dùng, ảnh Thư viện nội dung 360 hoặc hình ảnh trong thư viện phương tiện (Nếu người dùng sử dụng thư viện phương tiện, hãy chọn một hình ảnh mới và nhấp vào Thay thế hình ảnh Replace Image trong ngăn chi tiết).

Ở đây, một cách khác để thay thế một hình ảnh: Chọn hình ảnh trong khóa học của người dùng và chuyển đến tab Format trên ribbon Storyline. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh Replace Picture và chọn một trong các tùy chọn thay thế.

 1. Thay thế một nhân vật (Character)

Nhấp chuột phải vào nhân vật trong khóa học của người dùng và cuộn đến Thay thế tư thế Replace Pose. Sau đó chọn thay thế ký tự bằng Thư viện nội dung 360 hoặc thư viện phương tiện (Nếu người dùng sử dụng thư viện phương tiện, hãy chọn một tư thế mới và nhấp vào Replace Character trong ngăn chi tiết).

Một cách khác để thay thế một nhân vật là sử dụng tab Character Tools – Design  trên ribbon Storyline.

 1. Thay thế một Audio Clip

Nhấp chuột phải vào clip âm thanh trên dòng thời gian (hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng loa bên cạnh slide) và cuộn để Replace Audio. Sau đó chọn thay thế clip âm thanh bằng tệp âm thanh từ máy tính của người dùng, một tài sản trong thư viện phương tiện, micrô hoặc chuyển đổi văn bản thành giọng nói (Nếu người dùng sử dụng thư viện phương tiện, hãy chọn một clip âm thanh mới và nhấp vào Replace Audio Clip trong ngăn chi tiết).

Có một cách khác để thay thế một clip âm thanh: Chọn clip âm thanh trong khóa học của người dùng và chuyển đến tab Options trên ribbon Storyline. Nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh Replace Audio và chọn một trong các tùy chọn thay thế.

 1. Thay thế một video

Nhấp chuột phải vào video trong khóa học của người dùng và cuộn đến Replace Video. Sau đó chọn thay thế video bằng tệp video từ máy tính của người dùng, video Thư viện nội dung 360, video trong thư viện phương tiện hoặc webcam của người dùng (Nếu người dùng sử dụng thư viện phương tiện, hãy chọn video mới và nhấp Replace Video trong ngăn chi tiết).

 1. Chỉnh sửa tài sản trong ứng dụng của bên thứ ba

Sử dụng thư viện phương tiện để mở tài sản trong các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như Photoshop, sau đó lưu trực tiếp các thay đổi của người dùng vào Storyline. Điều này được gọi là round-tripping (lòng – vòng), và nó thật sự là một công cụ tiết kiệm thời gian vô cùng hiệu quả !

 1. Chỉnh sửa hình ảnh
 • Chọn một hình ảnh trong danh sách tài sản ở bên trái của thư viện phương tiện.
 • Nhấp vào nút Edit (biểu tượng bút chì) ở dưới cùng của ngăn chi tiết và chọn một ứng dụng từ danh sách các trình chỉnh sửa hình ảnh được cài đặt trên máy tính của người dùng.
 • Khi ứng dụng mở ra, hãy chỉnh sửa hình ảnh như người dùng muốn.
 • Lưu các thay đổi của người dùng và đóng ứng dụng. Người dùng sẽ thấy rằng các chỉnh sửa của người dùng được lưu tự động vào Storyline và tất cả các phiên bản của hình ảnh trong dự án của người dùng đã được cập nhật.

Quá trình lưu hình ảnh đã chỉnh sửa vào Storyline có thể khác nhau, tùy thuộc vào trình chỉnh sửa hình ảnh người dùng đang sử dụng. Trong nhiều trình soạn thảo, người dùng chỉ cần nhấp vào nút lưu. Trong một số trình chỉnh sửa, người dùng phải lưu hoặc xuất hình ảnh vào thư mục tạm thời cho dự án Storyline của người dùng và ghi đè lên hình ảnh gốc (Trình chỉnh sửa sẽ tự động đưa người dùng đến thư mục tạm thời).

Trong các trình chỉnh sửa khác, người dùng có thể phải lưu phiên bản mới của hình ảnh, sau đó thay thế hình ảnh gốc trong thư viện phương tiện bằng thư viện mới.

 1. Chỉnh sửa clip âm thanh
 • Chọn một clip âm thanh trong danh sách tài sản ở bên trái của thư viện phương tiện.
 • Nhấp vào nút Edit (biểu tượng bút chì) ở dưới cùng của ngăn chi tiết và chọn một ứng dụng từ danh sách các trình chỉnh sửa âm thanh được cài đặt trên máy tính của người dùng.
 • Khi ứng dụng mở ra, hãy chỉnh sửa clip âm thanh như người dùng muốn.
 • Tùy thuộc vào trình chỉnh sửa âm thanh cụ thể mà người dùng sử dụng, người dùng có thể không thể lưu các thay đổi của mình trực tiếp vào Storyline. Trước tiên, người dùng thường cần xuất bản hoặc xuất âm thanh từ trình chỉnh sửa, sau đó thay thế clip âm thanh hiện có trong thư viện phương tiện bằng tệp âm thanh được cập nhật.
 1. Chỉnh sửa video
 • Chọn một video trong danh sách tài sản ở bên trái của thư viện phương tiện.
 • Nhấp vào nút Edit (biểu tượng bút chì) ở dưới cùng của ngăn chi tiết và chọn một ứng dụng từ danh sách các trình chỉnh sửa video được cài đặt trên máy tính của người dùng.
 • Khi ứng dụng mở ra, hãy chỉnh sửa video theo ý thích của người dùng.
 • Tùy thuộc vào trình chỉnh sửa video cụ thể mà người dùng sử dụng, người dùng có thể không thể lưu các thay đổi của mình trực tiếp vào Storyline. Người dùng thường cần xuất bản hoặc xuất video từ trình chỉnh sửa trước, sau đó thay thế video hiện có trong thư viện phương tiện bằng tệp video được cập nhật.

Nút Chỉnh sửa có màu xám cho các nhân vật characters vì:

 • Các nhân vật có thể được chỉnh sửa trong các ứng dụng của bên thứ ba.
 • Tuy nhiên, người dùng có thể thay thế một tư thế bằng một tư thế khác. Người dùng thậm chí có thể trao đổi toàn bộ một nhóm nhân vật được minh họa và tất cả các tư thế của nó cho một nhân vật được minh họa khác.
 • Khi làm việc với một nhân vật trên một slide hoặc lớp (bên ngoài thư viện phương tiện), người dùng có thể sử dụng formatting tools (các công cụ định dạng) trên ribbon để thay đổi độ sáng, độ tương phản, hiệu ứng hình ảnh, cắt, v.v…
 1. Nhập lại (Reimporting) tài sản cập nhật

Thư viện phương tiện có khả năng nhận ra khi có một phiên bản mới hơn của một tài sản Tập tin nguồn gốc gốc trên máy tính của người dùng.

Ví dụ như khi nó được chỉnh sửa bên ngoài Storyline. Khi điều đó xảy ra, một chấm màu vàng xuất hiện ở bên trái của tên tệp trong danh sách tài sản và một thông báo xuất hiện trong ngăn chi tiết, như hiển thị hình ảnh bên dưới. Nếu người dùng muốn thay thế tài sản trong dự án của mình bằng phiên bản mới hơn, hãy nhấp vào nút Reimport trong khung chi tiết.

 1. Mở một Tài sản từ gốc địa chỉ thư mục

Người dùng có thể mở một vị trí thư mục gốc tài sản ngay từ thư viện phương tiện. Điều này có thể hữu ích khi người dùng cần chỉnh sửa nội dung bên ngoài Storyline hoặc người dùng có hình ảnh tương tự trên máy tính của mình và chắc chắn người dùng đã sử dụng cái nào trong dự án của mình.

Chọn một tài sản trong danh sách ở phía bên trái của thư viện phương tiện, sau đó nhấp vào nút Open Folder (Mở thư mục) ở dưới cùng của ngăn chi tiết. Thư mục sẽ mở và tài sản nguồn sẽ được chọn cho người dùng.

Nút Folder (Thư mục) có màu xám !, Có một vài lý do tại sao nút Thư mục có thể bị xám hoặc không hoạt động:

 • Tài sản hoặc thư mục gốc đã được đổi tên, di chuyển hoặc xóa.
 • Nội dung được nhập với một slide từ một nguồn khác, chẳng hạn như Thư viện nội dung 360 hoặc PowerPoint.
 • Tài sản là một nhân vật chụp ảnh (photographic) hoặc nhân vật minh họa (illustrated character).
 1. Xuất (Exporting) tài sản

Sử dụng thư viện phương tiện để xuất tài sản để người dùng có thể sử dụng lại chúng trong các dự án khác.

 1. Xuất hình ảnh

Khi người dùng xuất hình ảnh từ thư viện phương tiện, chúng sẽ giữ định dạng và kích thước tệp gốc của chúng.

 • Chọn một hoặc nhiều hình ảnh trong danh sách tài sản (Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp để chọn nhiều hình ảnh).
 • Nhấp vào nút Export ở góc dưới bên phải của thư viện phương tiện.
 • Chọn thư mục mà người dùng muốn lưu (các) hình ảnh của mình.
 1. Xuất nhân vật

Khi người dùng xuất các ký tự ảnh từ thư viện phương tiện, họ đã lưu dưới dạng hình ảnh PNG chất lượng cao. Các ký tự minh họa được lưu dưới dạng hình ảnh vector EMF.

 • Nhấp vào hình tam giác bên trái của một nhân vật để tiết lộ tư thế của nó.
 • Chọn một hoặc nhiều tư thế trong danh sách tài sản (Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp để chọn nhiều tư thế nhân vật).
 • Nhấp vào nút Export ở góc dưới bên phải của thư viện phương tiện.
 • Chọn thư mục mà người dùng muốn lưu (các) nhân vật của mình.
 1. Xuất Clip âm thanh

Khi người dùng xuất các clip âm thanh từ thư viện phương tiện, chúng sẽ được lưu dưới dạng tệp MP3.

 • Chọn một hoặc nhiều clip âm thanh trong danh sách tài sản (Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp để chọn nhiều clip âm thanh).
 • Nhấp vào nút Export ở góc dưới bên phải của thư viện phương tiện.
 • Chọn thư mục mà người dùng muốn lưu (các) clip âm thanh của mình.
 1. Xuất Video

Khi người dùng xuất video từ thư viện phương tiện, họ đã lưu dưới dạng tệp MP4 (Ngoại lệ: flash được xuất dưới dạng tệp SWF và video FLV có độ trong suốt của kênh alpha được xuất dưới dạng tệp FLV).

 • Chọn một hoặc nhiều video trong danh sách tài sản (Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp để chọn nhiều video).
 • Nhấp vào nút Export ở góc dưới bên phải của thư viện phương tiện.
 • Chọn thư mục mà người dùng muốn lưu (các) video của mình.
 1. Xóa tài sản
 • Người dùng có thể xóa tài sản khỏi thư viện phương tiện nếu chúng được sử dụng bất cứ nơi nào trong dự án của người dùng. Chỉ cần chọn một tài sản trong danh sách ở phía bên trái màn hình và nhấp vào nút Delete ở góc dưới bên phải của ngăn chi tiết (Nút sẽ chuyển sang màu xám nếu tài sản đang được sử dụng).
 • Người dùng muốn xóa nhiều tài sản cùng một lúc, thao tác Ctrl + nhấp hoặc Shift + nhấp vào tài sản người dùng muốn xóa, sau đó nhấp vào nút Delete.

Một số tài sản biến mất khỏi thư viện phương tiện khi người dùng xóa chúng khỏi các slide, một số thì không:

 • Nó phụ thuộc vào cách người dùng thêm tài sản vào dự án của người dùng.
 • Khi người dùng thêm một nội dung vào slide bằng ribbon Storyline, nội dung đó sẽ tự động xuất hiện trong thư viện phương tiện của người dùng. Và nếu sau đó người dùng xóa tài sản khỏi slide, nó cũng biến mất khỏi thư viện phương tiện.
 • Tuy nhiên, khi người dùng nhập một tài sản trực tiếp (import) vào thư viện phương tiện, nó sẽ vẫn ở trong thư viện cho đến khi người dùng xóa nó. Nếu số lượng sử dụng của tài sản là 0, người dùng có thể sử dụng nút Delete để xóa nó khỏi thư viện phương tiện.

 

Please follow and like us: