Sử dụng dạng câu hỏi kéo và thả (drag-and-drop)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Sử dụng dạng câu hỏi kéo và thả (drag-and-drop)

Loại câu hỏi kéo và thả dạng tự do của Storyline 360 ​​cho phép người dùng thêm tính tương tác cho các đối tượng trượt thông thường. Chỉ cần xác định đối tượng nào đang kéo vật phẩm và mục tiêu nào là thả.

Những nội dung chính của mục này bao gồm:

 • Chèn một câu hỏi kéo và thả tự do
 • Xác định các mục kéo và mục tiêu thả
 • Chọn tùy chọn kéo và thả
 • Tùy chỉnh thuộc tính câu hỏi
 1. Chèn một câu hỏi kéo và thả tự do

Có hai (02) cách để tạo câu hỏi kéo và thả. Nếu người dùng đã thêm các đối tượng vào một slide hiện có, người dùng có thể chuyển đổi nó thành một câu hỏi dạng tự do. Nếu người dùng muốn bắt đầu lại từ đầu, hãy làm điều này:

 1. Đầu tiên, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
 • Chuyển đến tab Home trên ribbon bấm vào New Slide và chọn Freeform Question (Câu hỏi dạng tự do).
 • Chuyển đến tab Slides trên ribbon và bấm Freeform Question.
 • Trong Chế độ Story View, bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc, cuộn đến New Slide và chọn Freeform Question.
 • Trong Dạng xem Slide View hoặc dạng xem Form View, bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong bảng Scenes, cuộn đến New Slide và chọn Freeform Question.
 1. Khi cửa sổ Insert Slide xuất hiện, hãy sử dụng trường tìm kiếm ở trên cùng và các bộ lọc dọc theo cạnh trái để xác định loại câu hỏi người dùng muốn thêm. Trình duyệt slide bao gồm các mẫu dựng sẵn cũng như các mẫu Thư viện nội dung 360 được thiết kế chuyên nghiệp.
 2. Khi người dùng nhấp vào hình ảnh thu nhỏ cho một slide, phía bên phải của cửa sổ hiển thị mô tả về loại câu hỏi đó. Bấm Insert Slide để thêm nó vào dự án.
 3. Một câu hỏi kéo và thả mới sẽ mở ra trong Slide View. Thêm ít nhất hai đối tượng vào slide để hoạt động như kéo vật phẩm và thả mục tiêu.
 4. Sau đó, chuyển sang Dạng Form View và tiến hành bước tiếp theo để chọn các mục kéo và thả mục tiêu.
 5. Xác định các mục kéo và mục tiêu thả

Trong Dạng xem biểu mẫu, xác định các đối tượng người dùng muốn sử dụng làm mục kéo và thả mục tiêu. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây.

Lưu ý: Nếu người dùng sử dụng mẫu kéo và thả Thư viện nội dung 360, kéo các mục và thả mục tiêu đã được xác định cho người dùng, nhưng người dùng có thể cần phải điều chỉnh chúng để phù hợp với kịch bản của mình.

 1. Đặt con trỏ của người dùng vào cột Drag Item và sử dụng bộ chọn thả xuống để xác định các đối tượng người dùng muốn người học có thể kéo. Khi người dùng cuộn qua các mục trong danh sách, Storyline sẽ phác thảo chúng bằng màu đỏ trên hình thu nhỏ của slide ở bên phải màn hình để người dùng có thể thấy những gì người dùng đang chọn.
 2. Tiếp theo, đặt con trỏ của người dùng vào cột Drop Target và sử dụng bộ chọn thả xuống để xác định các đối tượng là mục tiêu thả cho các mục kéo tương ứng từ bước trước.

Dưới đây là một số mẹo để chọn các mục kéo và thả mục tiêu:

 • Mỗi mục kéo có thể được khớp với chỉ một mục tiêu thả.
 • Mặt khác, mỗi mục tiêu thả có thể được gán cho nhiều mục kéo, ví dụ, người dùng có thể thả nhiều mục vào cùng một mục tiêu.
 • Người dùng có thể tạo một đối tượng có thể kéo được ngay cả khi nó không phải là một phần của phản hồi chính xác (nghĩa là mục tiêu kéo mồi nhử). Chỉ cần chọn đối tượng đó trong cột Drag Item, sau đó chọn None trong cột Drop Target.
 • Người dùng cũng có thể tạo một hàm đối tượng làm mục tiêu thả không chính xác (nghĩa là mục tiêu thả mồi nhử). Chỉ cần chọn đối tượng đó trong cột Drop Target, sau đó chọn None trong cột Drag Item.
 • Để xóa kết hợp mục kéo/thả mục tiêu khỏi lưới câu trả lời, nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên hàng đó và chọn Delete Choice.
 1. Chọn tùy chọn kéo và thả

Mở cửa sổ Tùy chọn Kéo và Thả bằng một trong các phương pháp sau, sau đó đánh dấu bất kỳ tùy chọn nào được mô tả trong bảng bên dưới.

 • Trong Dạng xem biểu mẫu Form View, chuyển đến tab Question trên ribbon và bấm Drag & Drop Options.
 • Trong Chế độ xem Slide View, hãy chuyển đến tab Question Tools – Design trên ribbon và nhấp vào Drag & Drop Options.

Bảng mô tả hướng dẫn các nội dung trong Drag & Drop Options sau đây:

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Return to start point if dropped outside

Quay trở lại điểm bắt đầu nếu bị rơi ra ngoài

Đánh dấu vào ô này nếu người dùng muốn ép các mục kéo quay lại vị trí ban đầu của chúng khi người học thả chúng bên ngoài một mục tiêu cụ thể.

Sử dụng trình đơn thả xuống tương ứng để chọn một trong hai mục tiêu thả bất kỳ hoặc “any drop target” mục tiêu thả chính xác “a correct drop target”.

 
2Reveal drag items one at a time

Chỉ kéo từng mục một

Đánh dấu vào ô này nếu người dùng muốn các mục kéo xuất hiện cùng một lúc sau khi mục kéo trước đó được thả vào mục tiêu. Nhấp vào nút dấu chấm lửng (…) để đặt chuỗi mục kéo. 
3Snap dropped items to drop target

Chọn cách mục tiêu được thả vào nhau

Đánh dấu vào ô này nếu người dùng muốn kéo các mục chụp để thả mục tiêu khi người học sắp xếp chúng trên slide. Sử dụng trình đơn thả xuống tương ứng để chọn cách các mục sẽ được xếp dạng lát gạch hoặc xếp chồng lên nhau. 
4Allow only one item in each drop target

Chỉ cho phép một mục trong mỗi mục tiêu thả

Đánh dấu vào ô này nếu người dùng muốn mỗi mục tiêu thả chỉ giữ một mục kéo tại một thời điểm. Khi người học kéo một mục thứ hai vào mục tiêu bị chiếm đóng, mục đầu tiên sẽ bị đẩy ra khỏi mục tiêu và được thay thế bằng mục mới. 
5Delay item drop states until interaction is submitted

Trì hoãn trạng thái thả cho đến khi người dùng gửi xác nhận đáp áp

Đánh dấu vào ô này nếu người dùng không muốn trạng thái thả chính xác và không chính xác hiện kết quả, cho đến khi người học gửi (submit) câu hỏi. 
 1. Tùy chỉnh thuộc tính câu hỏi

Sau khi tạo câu hỏi kéo và thả dạng tự do, Có thể tùy chỉnh một số thuộc tính của nó, bao gồm xáo trộn các lựa chọn trả lời, phản hồi, phân nhánh, điểm số, số lần thử và liệu người học có bắt buộc phải trả lời hoặc cho phép bỏ qua không.

 1. Chuyển dạng câu hỏi tự do về slide thông thường

Người dùng chỉ cần thao tác đơn giản là đến tab Insert trên ribbon Storyline và bấm Remove Freeform.

Khi loại bỏ chức năng tự do khỏi một câu hỏi, nó sẽ trở thành một slide nội dung tiêu chuẩn. Văn bản và các đối tượng khác vẫn còn nguyên. Chỉ các thuộc tính liên quan đến câu hỏi, chẳng hạn như điểm số và phản hồi, được xóa.

Please follow and like us: