Làm việc với Theme Colors (Màu chủ đề)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với Theme Colors (Màu chủ đề)

Màu chủ đề kiểm soát các tùy chọn màu mặc định trong suốt Storyline 360. Người dùng có thể nhanh chóng thay đổi kiểu của mẫu Storyline chỉ bằng cách chuyển sang các màu chủ đề khác nhau. Một số chủ đề tích hợp được cung cấp cho người dùng và người dùng cũng có thể tạo chủ đề tùy chỉnh của riêng mình.

 1. Hiểu về Theme Colors

Màu sắc chủ đề xác định các lựa chọn màu mặc định cho văn bản, hình dạng, chú thích, đường viền, nút và hơn thế nữa.

Để xem bộ sưu tập màu chủ đề của người dùng, hãy chuyển đến tab Design trên ribbon Storyline và nhấp vào Colors.

Nếu người dùng đã tạo bất kỳ màu chủ đề tùy chỉnh nào, chúng sẽ xuất hiện ở đầu danh sách. Màu sắc chủ đề tích hợp xuất hiện bên dưới chủ đề tùy chỉnh của người dùng. Các màu chủ đề hiện đang được sử dụng cho slide được chọn có đường viền màu cam mỏng.

Mỗi chủ đề có một bảng màu gồm tám màu. Hai cái đầu áp dụng cho văn bản và hình nền. Sáu màu còn lại là màu nhấn, ví dụ, tùy chọn điền vào hình dạng.

 1. Áp dụng và quản lý màu sắc chủ đề

Di chuột qua một tập hợp các màu chủ đề để xem trước chúng trông như thế nào nếu được áp dụng cho slide hiện tại. Nhấp vào một chủ đề để thực sự áp dụng nó (nhấp vào một chủ đề sẽ áp dụng chủ đề đó cho tất cả các slide có chung bản chiếu chính như bản chiếu hiện tại).

Nhấp chuột phải vào một chủ đề để xem các tùy chọn bổ sung sau:

TTNội dungDiễn giải
1Apply to Matching SlidesĐiều này áp dụng màu chủ đề cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng dựa trên cùng một  slide master như slide hiện tại (Người dùng có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách nhấp chuột trái vào chủ đề).
2Apply to All SlidesÁp dụng màu sắc chủ đề cho tất cả các slide trong khóa học của người dùng.
3Apply Only to This SlideChỉ áp dụng màu chủ đề cho (các) slide hiện được chọn.
4EditĐiều này mở trình soạn thảo chủ đề (xem Tùy chỉnh màu chủ đề bên dưới). Tùy chọn này chỉ khả dụng cho màu chủ đề người dùng đã tạo, không có màu chủ đề tích hợp.
5DeleteĐiều này loại bỏ các màu chủ đề đã chọn khỏi Storyline. Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các màu chủ đề người dùng đã tạo, không cho màu chủ đề tích hợp.
 1. Tạo màu chủ đề mới

Dưới đây là cách tạo một bộ màu chủ đề mới:

 1. Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Colors.
 2. Chọn Create New Theme Colorsở cuối danh sách thả xuống.
 3. Khi trình chỉnh sửa chủ đề xuất hiện, sử dụng các công cụ chọn màu để lắp ráp bảng màu của người dùng.
 • Text/Background – Dark 1 là màu văn bản mặc định cho hình nền và hình dạng slide sáng (light slide). Đây cũng là một trong những kiểu nền trượt trên tab Design của ribbon.
 • Text/Background – Light 1 là màu văn bản mặc định cho hình nền và hình dạng slide tối (dark slide). Đây cũng là một trong những kiểu nền trượt trên tab Design của ribbon.
 • Text/Background – Dark 2 và Text/Background – Light 2 là hai kiểu nền slide trên tab Design của ribbon.
 • Accent 1 là màu tô mặc định cho hình dạng, chú thích, kiểu hộp kiểm 1 và 2 và kiểu radio button 1 và 2.
 • Accents 2-6 là những màu sắc người dùng có thể chọn trong style galleries và bộ chọn màu trong Storyline.
 • Hyperlink là màu được sử dụng cho siêu liên kết văn bản.
 • Control 1 là màu di chuột cho các nút và trả lời các lựa chọn (ngoại trừ các mục kéo, câu hỏi thả xuống sử dụng Custom 2).
 • Custom 1 là màu tô mặc định cho các nút.
 • Custom 2 là màu mặc định cho kiểu hộp kiểm 3 và 4 cũng như kiểu radio button 3 và 4. Nó cũng là màu di chuột cho các mục kéo, câu hỏi thả xuống và câu hỏi Likert scale.

4. Đối với mỗi mục người dùng muốn thay đổi, hãy sử dụng bộ chọn màu của nó để chọn một màu khác nhau.

Nếu người dùng không thấy màu người dùng muốn, hãy sử dụng Eyedropper để chọn bất kỳ màu nào hiển thị trên màn hình của người dùng hoặc chọn More Colors và thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Nhấp vào màu người dùng muốn có một mẫu màu vuông hoặc màu trong vùng phổ.
 • Tạo màu tùy chỉnh bằng cách nhập giá trị màu vào các trường Hue / Sat / Lum, trường Red / Green / Blue hoặc trường Html.
 • Sử dụng công cụ Eyedropper để khớp với màu của bất cứ thứ gì nhìn thấy trên màn hình của người dùng. Chỉ cần nhấp vào ống nhỏ mắt, sau đó nhấp vào bất kỳ màu nào trên màn hình của người dùng.

Nếu màu người dùng đã chọn là thứ người dùng muốn lưu để dễ dàng chọn sau này, hãy nhấp vào Add to Custom Colors. Màu sắc sẽ được thêm vào ngân hàng của các màu tùy chỉnh ở góc dưới bên trái. Khi người dùng kết thúc, bấm OK để đóng cửa sổ.

  • Nhập tên cho màu chủ đề mới của người dùng.
  • Nhấp Save để lưu.
  • Tùy chỉnh màu chủ đề
  • Chuyển đến tab Design trên ribbon và bấm vào thư viện thả xuống Colors.
 • Nhấp chuột phải vào màu chủ đề tùy chỉnh muốn sửa đổi và chọn Edit.
 • Khi trình chỉnh sửa chủ đề xuất hiện, hãy sử dụng các công cụ chọn màu để sửa đổi bảng màu của người dùng.

Màu sắc chủ đề tích hợp không thể được sửa đổi. Tuy nhiên, người dùng có thể tạo màu chủ đề của riêng mình dựa trên các chủ đề tích hợp. Đây là cách thực hiện:

 1. Đầu tiên, áp dụng các màu chủ đề tích hợp mà người dùng muốn sử dụng làm màu cơ bản cho khóa học của mình (tức là nhấp chuột trái vào chủ đề tích hợp).
 2. Sau đó, nhấp vào thả xuống Colors một lần nữa và chọn reate New Theme Colors. Trình chỉnh sửa chủ đề sẽ mở và các màu sẽ mặc định cho các màu từ chủ đề tích hợp mà người dùng hiện đang sử dụng (từ bước a trên).
 3. Chỉnh sửa màu sắc theo ý thích của người dùng và lưu chủ đề với một tên mới.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: