Làm việc với quay số Dials

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với quay số Dials

Sử dụng quay số tương tác để cho phép người học thao tác dữ liệu, khám phá mối quan hệ nguyên nhân và điều khiển và kiểm soát các đối tượng khác trong khóa học. Dials tương tự như thanh trượt, nhưng trong đó thanh trượt di chuyển dọc theo một đường thẳng, Dials di chuyển theo hình vòng cung hoặc đường tròn.

Người dùng có thể chọn từ một bộ sưu tập các quay số làm sẵn hoặc tạo các quay số tùy chỉnh của riêng người dùng mà không cần biết code.

 1. Thêm quay số sẵn có

Chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm Dial, chọn loại quay số và bấm vào slide nơi người dùng muốn quay số xuất hiện.

Quay số mặc định thành vòng cung xoay nửa vòng tròn (180°), nhưng người dùng có thể thay đổi điều đó. Ví dụ: Có thể muốn quay số theo vòng tròn đầy đủ (360°).

 1. Tạo quay số tùy chỉnh

Người dùng có thể biến hình ảnh, hình dạng, chú thích, ký tự và hộp văn bản thành các mặt số tùy chỉnh của riêng người dùng. Chỉ cần chọn đối tượng (hoặc nhóm đối tượng), chuyển đến tab Insert trên ribbon, bấm Dial và chọn Convert to Dial.

 1. Định cỡ quay số và di chuyển điểm quay của nó

Bạn có thể thay đổi kích thước mặt quay số chỉ bằng cách kéo các chốt điều chỉnh kích thước của nó.

Khi bạn đang làm việc với một mặt số tùy chỉnh, bạn cũng có thể thay đổi kích thước vòng cung xoay của nó bằng cách kéo điểm xoay của nó ra bên ngoài mặt quay số. Điểm xoay được biểu thị bằng các dấu thập đen.

Lưu ý rằng việc di chuyển điểm xoay của mặt số cũng thay đổi cách quay số di chuyển dọc theo cung của nó. Theo mặc định, điểm xoay của mặt số được đặt ở giữa mặt số để nó chỉ xoay tròn trong một vòng tròn. Khi người dùng di chuyển điểm xoay ra khỏi trung tâm, mặt số sẽ di chuyển dọc theo một đường tròn.

 1. Thay đổi hướng của vòng cung quay số

Quay số mặc định theo hướng nằm ngang, nghĩa là chúng di chuyển theo nửa vòng tròn từ hướng ngang này sang hướng ngang khác, nhưng người dùng có thể thay đổi hành vi này. Ví dụ: người dùng có thể muốn quay số theo nửa vòng tròn nhưng di chuyển từ trên xuống dưới

 • Quay số sẵn có

Để thay đổi hướng của mặt số có sẵn, hãy kéo tay cầm xoay hoặc cờ bắt đầu màu xanh lá cây trên cung xoay của nó.

Người dùng cũng có thể nhấp chuột phải vào mặt quay số, chọn Size and Position, sau đó điều chỉnh giá trị Rotation.

Đối với mặt số làm sẵn, khi người dùng thay đổi góc quay (hướng) của mặt quay số, nó cũng xoay vòng cung. Mặt số tùy chỉnh là khác nhau (xem bên dưới) Mặt quay số và vòng cung quay độc lập với nhau.

 • Quay số tùy chỉnh

Để thay đổi hướng của mặt số tùy chỉnh, hãy kéo cờ bắt đầu màu xanh lá cây trên vòng cung xoay của nó.

Đối với quay số tùy chỉnh, kéo tay cầm xoay hoặc điều chỉnh giá trị xoay chỉ ảnh hưởng đến mặt quay số; Nó không quay vòng cung.

Mặt khác, đối với mặt số làm sẵn (xem ở trên), việc thay đổi góc quay của mặt quay số cũng làm xoay vòng cung và ngược lại.

 1. Đặt thuộc tính xoay của quay số

Để kiểm soát hành động của quay số, chọn quay số, chuyển đến tab Dial Tools – Design trên ribbon và điều chỉnh các thuộc tính sau.

TTNội dungDiễn giải
1VariableĐây là biến liên quan đến quay số. Storyline tự động tạo một biến số cho mỗi quay số trong khóa học của người dùng.

 

Nếu người dùng muốn thay đổi biến được điều khiển bởi quay số, hãy sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một biến số khác trong khóa học của người dùng.

2UpdateĐiều này kiểm soát khi biến được cập nhật. Người dùng có thể cập nhật biến khi người học đang kéo mặt số (là cài đặt mặc định) hoặc chỉ sau khi người học thả tay khỏi quay số.
3RotationĐây là kích thước của vòng cung xoay. Nó mặc định là 180° hoặc nửa vòng tròn. Để xoay một vòng tròn đầy đủ, đặt nó thành 360°.

Vòng cung xoay có thể nhỏ tới 0,01° và lớn tới 9999°. Nó có thể có tới hai chữ số thập phân.

Đặt kích thước của mặt số

Bất cứ điều gì trên 360° sẽ quay số nhiều hơn một vòng tròn đầy đủ. Ví dụ: 720° sẽ biến hai vòng tròn đầy đủ.

4Show ArcĐiều này xác định xem vòng cung (đường dẫn) của quay số có luôn hiển thị trong trình chỉnh sửa Storyline hay chỉ khi người dùng chọn đối tượng quay số.

Thuộc tính này chỉ ảnh hưởng đến quay số trong khi người dùng đang phát triển một dự án. Vòng cung của mặt số sẽ luôn ở chế độ ẩn khi người dùng xem trước hoặc xuất bản.

5Start ValueĐây là giá trị khởi đầu cho vòng cung Quay số. Nó được đại diện bởi cờ màu xanh lá cây trên vòng cung. Giá trị bắt đầu mặc định bằng không.

Đặt quay số

6End ValueĐây là giá trị kết thúc cho vòng cung Quay số. Nó được đại diện bởi cờ đỏ trên vòng cung. Giá trị kết thúc mặc định là 12. Nó có thể từ -9999 đến 9999.
7Initial ValueĐây là vị trí bắt đầu cho mặt quay số trên cung của nó. Nó mặc định là 6 (giữa các giá trị bắt đầu và kết thúc mặc định). Nó có thể có tới hai chữ số thập phân.

Người dùng có thể thay đổi giá trị ban đầu bằng cách nhập nó vào trường Giá trị Initial Value hoặc bằng cách kéo hình kim cương có màu vàng dọc theo vòng cung.

8Step ValueĐây là giá trị gia tăng cho mặt quay số khi nó di chuyển dọc theo vòng cung xoay của nó. Nó mặc định là một.

Giá trị bước có thể nhỏ đến 0,01° và lớn bằng Giá trị cuối (xem ở trên). Nó có thể có tới hai chữ số thập phân.

 1. Đổi tên quay số

Storyline cung cấp cho mỗi Quay số một tên mặc định: Dial 1, Dial 2, v.v..  Storyline khuyến cáo nên đặt cho chúng tên trực quan hơn, để chúng có thể nhận ra khi thêm triggers và khi tạo tương tác freeform.

Một cách để đổi tên một Quay số là nhấp chuột phải vào nút đó, chọn Rename, nhập tên mới và nhấp vào OK.

Một cách khác là nhấp đúp vào Quay số trong dòng thời gian để mở nó để chỉnh sửa, nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.

 1. Định dạng quay số
TTNội dungDiễn giải
1Quay số có sẵnĐể thay đổi kiểu dáng, màu sắc và hiệu ứng cho mặt số có sẵn, hãy chọn mặt số, chuyển đến tab Dial Tools – Format  trên ribbon và sử dụng các tùy chọn định dạng.

Làm thế nào để thay đổi hướng của một quay số

2Quay số tùy chỉnhĐể thay đổi hướng của một mặt số tùy chỉnh, hãy kéo cờ bắt đầu màu xanh lục trên vòng cung xoay của nó.

Cách thay đổi hướng của một quay số tùy chỉnh

Đối với quay số tùy chỉnh, việc kéo tay cầm xoay hoặc điều chỉnh giá trị xoay chỉ ảnh hưởng đến mặt quay số; nó không xoay vòng cung.

Tay cầm xoay Chỉ xoay mặt quay số cho các mặt số tùy chỉnh

Mặt khác, đối với các mặt số làm sẵn (xem ở trên), việc thay đổi vòng quay của mặt quay số cũng làm quay vòng cung và ngược lại.

 1. Đặt Trigger

Nói chung, người dùng sẽ muốn thực hiện một hoặc nhiều hành động dựa trên sự tương tác của người học với mặt số. Để làm điều đó, người dùng sẽ cần thêm các triggers thực thi khi quay số di chuyển hoặc biến thay đổi.

Ví dụ, người dùng có thể thay đổi trạng thái của một đối tượng khi người học kéo mặt số.

 1. Hiển thị giá trị quay số trong các thành phần văn bản

Có thể đôi khi người dùng muốn hiển thị giá trị của mặt số trong hộp văn bản hoặc hình dạng. Chỉ cần thêm một tham chiếu biến cho bất kỳ yếu tố văn bản trong khóa học của người dùng.

Khi người học kéo mặt số, giá trị được hiển thị trong phần tử văn bản sẽ tự động cập nhật để hiển thị giá trị họ đã chọn.

 1. Xóa một quay số

Để xóa một quay số, chọn nó trên slide hoặc trong dòng thời gian, sau đó nhấp vào Delete trên bàn phím của người dùng.

Nguồn

Please follow and like us: