Làm việc với Player (Trình phát hành)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với Player (Trình phát hành)

Trong Storyline, thuật ngữ “player” (trình phát hành) dùng để chỉ khung xung quanh nội dung slide của người dùng. Nó chứa các tính năng điều hướng, bao gồm menu, thanh tìm kiếm, các nút trước đó và tiếp theo, v.v…

Trình phát hiện đại và trình phát cổ điển

Trong Storyline 360, người dùng có thể chọn trình phát hiện đại Modern Player hoàn toàn mới hoặc trình phát cổ điển Classic Player. Bảng dưới đây cho một so sánh ngắn gọn về hai phong cách.

TTModern PlayerClassic Player
1Mang đến cho người học máy tính để bàn và thiết bị di động một trải nghiệm mới mẻ, thống nhất, phù hợp với tất cả các thiết bị.Trình phát cổ điển trông khác nhau trên máy tính để bàn và thiết bị di động.
2Đáp ứng nhanh các trình duyệt trên mọi màn hình, lớn và nhỏ.Đáp ứng nhanh trên thiết bị di động, thích ứng với từng màn hình máy tính bảng và điện thoại thông minh. Tuy nhiên, trên các máy tính để bàn, trình phát cổ điển không đáp ứng.
3Tất cả các tính năng trình phát hiện đại được hỗ trợ trên máy tính để bàn và thiết bị di động.Tính năng trình phát cổ điển được hỗ trợ trên máy tính để bàn và hầu hết được hỗ trợ trên thiết bị di động.

Để tùy chỉnh trình phát của người dùng, hãy chuyển đến tab Home trên ribbon Storyline và nhấp vào Trình phát Player. Và xem hướng dẫn sử dụng ở các mục tiếp theo của phần này để hiểu cách chỉnh sửa từng thành phần của trình phát.

English source

Please follow and like us: