Làm việc với Layers

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với Layers

Sử dụng các lớp slide để tạo các tương tác và các tình huống phân nhánh trong các khóa học Storyline 360. Các lớp có thể hiển thị nội dung bổ sung trên một slide tại một số điểm nhất định trên dòng thời gian hoặc để đáp ứng với hành động cụ thể của người học. Sử dụng Triggers để xác định khi nào các lớp sẽ xuất hiện và biến mất.

Những nội dung chính của mục này bao gồm:

 • Thêm lớp
 • Nhân đôi và sao chép giữa các lớp
 • Đổi tên các lớp
 • Thay đổi thuộc tính của lớp (Layer Properties)
 • Ẩn các đối tượng lớp cơ sở riêng lẻ
 • Sắp xếp lại các lớp
 • Hiển thị, ẩn và làm mờ các lớp trong trình chỉnh sửa
 • Xóa các lớp
 1. Thêm lớp

Có thể thêm bao nhiêu lớp cho mỗi slide tùy thích. Để thêm một lớp vào một slide, hãy thực hiện một trong các cách sau:

 • Nhấp vào biểu tượng New Layer (trông giống như một trang giấy trắng) trong bảng Slide Layers.
 • Chuyển đến tab Insert trên ribbon và bấm Slide Layer.

Thêm nội dung vào các lớp giống như các slide, bao gồm cả hình ảnh động và chuyển tiếp. Người dùng cũng quản lý thời gian và thời lượng của các đối tượng lớp theo cách tương tự như các đối tượng slide qua dòng thời gian.

 1. Nhân đôi (sao y) và sao chép giữa các lớp

Người dùng có thể nhân y các lớp trên cùng một slide hoặc thậm chí sao chép chúng từ slide này sang slide khác. Để sao y các lớp hiện có trên cùng một slide, chỉ cần chọn một hoặc nhiều lớp trong Slide Layers và nhấp vào biểu tượng Duplicate Selected Layer (trông giống như hai trang giấy có mũi tên màu xanh lá cây).

Để sao chép các lớp từ slide này sang slide khác:

 • Chọn một hoặc nhiều lớp trong bảng điều khiển Slide Layers, sau đó nhấn Ctrl + C trên bàn phím hoặc nhấp chuột phải và chọn Copy.
 • Chuyển đến slide nơi người dùng muốn các lớp tương tự xuất hiện, sau đó nhấn Ctrl + V trên bàn phím hoặc nhấp chuột phải và chọn Paste.

Hướng dẫn bổ sung: Kể từ bản cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho Storyline 360, người dùng có thể chọn nhiều lớp cùng một lúc. Chỉ cần Ctrl + Nhấp hoặc Shift + Nhấp vào các lớp muốn chọn.

 1. Đổi tên các lớp

Luôn luôn là một ý tưởng hay khi người dùng cung cấp cho các lớp cho tên dễ nhận biết, vì vậy chúng dễ dàng được xác định khi người dùng tạo trình kích hoạt. Để đổi tên một lớp:

 1. Bấm đúp vào tên của lớp trong bảng điều khiển Slide Layers để mở nó để chỉnh sửa tên mong muốn.
 2. Nhập tên mới.
 3. Nhấn Enter trên bàn phím.
 4. Thay đổi thuộc tính của lớp (Layer Properties)

Có thể tùy chỉnh các thuộc tính cho mỗi lớp trên một slide. Chỉ cần chọn các lớp người dùng muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào biểu tượng bánh răng dưới cùng bên phải chương trình storyline.

Hướng dẫn bổ sung: Kể từ bản cập nhật ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho Storyline 360, có thể mở cửa sổ thuộc tính khi người dùng chuyển đổi giữa các lớp, tiết kiệm thời gian và nhấp chuột. cũng có thể đặt thuộc tính cho nhiều lớp cùng một lúc. Chỉ cần Ctrl + Nhấp (click chuột trái) hoặc Shift + Nhấp để chọn các lớp người dùng cần chỉnh sửa.

Khi cửa sổ Thuộc tính lớp slide (Slide Layer Properties) xuất hiện, thực hiện các lựa chọn của người dùng (được xác định bên dưới) và nhấp vào Close.

 1. Về hiển thị
TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Hide other slide layersĐiều này ẩn tất cả các lớp khác (trừ lớp cơ sở) khi lớp hiện tại hiển thị cho người học. 
2Hide objects on base layerĐiều này ẩn tất cả mọi thứ trên lớp cơ sở của slide khi lớp hiện tại hiển thị cho người học.

Nếu chỉ muốn ẩn một số đối tượng lớp cơ sở, hãy xem ngay phần tiếp theo về Ẩn các đối tượng lớp cơ sở riêng lẻ – Hiding Individual Base Layer Objects.

 
3Hide slide layer when timeline finishesẨn lớp hiện tại khi nó đã chạy xong. 
4Allow seekingNếu lớp cơ sở có một thanh seekbar, hãy sử dụng tùy chọn này để kiểm soát cách thanh seekbar ảnh hưởng đến lớp slide hiện tại.

– Chọn Yes để đồng bộ hóa nội dung trên lớp với thanh seekbar. Ví dụ, nếu lớp có video, người học có thể sử dụng thanh seekbar để tua lại và tua nhanh video.

Chọn No để bỏ qua thanh seekbar Nó vẫn sẽ được nhìn thấy; nó sẽ không ảnh hưởng đến nội dung trên lớp.

Chọn Tự động quyết định Automatically decide để Storyline quyết định xem thanh seekbar có được đồng bộ hóa với nội dung trên lớp hay không. Đây là logic: Thanh seekbar kiểm soát nội dung trên lớp nếu người dùng đánh dấu Ẩn các đối tượng trên lớp cơ sở, Ngăn người dùng nhấp vào lớp cơ sở hoặc tạm thời dòng thời gian của lớp cơ sở (Hide objects on base layer, Prevent the user from clicking on the base layer, hoặc Pause timeline of base layer).

 
 1. Lớp cơ sở
TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Prevent the user from clicking on the base layerNgăn người học tương tác với các đối tượng lớp cơ sở, như các nút hoặc kéo các mục, trong khi lớp hiện tại có thể nhìn thấy. 
2Pause timeline of base layerTạm dừng lớp cơ sở, bao gồm hình ảnh động và âm thanh, trong khi lớp hiện tại có thể nhìn thấy. Dòng thời gian của lớp cơ sở sẽ tiếp tục ở nơi nó rời đi khi lớp hiện tại được đóng lại. 
 1. Xem lại nội dung

Chọn một trong các tùy chọn sau để kiểm soát cách các đối tượng phản  khi người học truy cập lại lớp.

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1Automatically decideĐây là tùy chọn mặc định. Storyline sẽ quyết định tiếp tục lớp hay đặt lại nó dựa trên các đối tượng mà nó chứa. Đây là logic:

– Nếu lớp chỉ có các đối tượng và / hoặc âm thanh đơn giản nhưng không có tính tương tác, Storyline sẽ đặt lại lớp đó vào đầu dòng thời gian của nó.

– Nếu lớp chứa các thành phần tương tác, chẳng hạn như các nút hoặc các đối tượng khác có trạng thái được truy cập / đã chọn, Storyline sẽ tiếp tục lại lớp mà nó đã rời khỏi trước đó.

 
2Reset to initial stateSử dụng tùy chọn này nếu người dùng muốn lớp luôn đặt lại về trạng thái ban đầu. Nó sẽ khởi động lại từ đầu dòng thời gian và các đối tượng tương tác sẽ trở về trạng thái ban đầu. 
3Resume saved stateSử dụng tùy chọn này nếu người dùng muốn lớp luôn nhớ trạng thái trước đó. Nói cách khác, tùy chọn này cho phép người học chọn nơi họ rời đi nếu họ trở lại cùng một lớp sau đó. 
 1. Ẩn các đối tượng lớp cơ sở riêng lẻ

Các thuộc tính lớp được mô tả ở trên cung cấp một tùy chọn để Ẩn các đối tượng trên lớp cơ sở (Hide objects on base layer), nhưng nó ẩn mọi thứ trên lớp cơ sở.

Nếu người dùng chỉ muốn ẩn một số đối tượng lớp cơ sở, họ có thể làm điều đó, vì mỗi lớp có dòng thời gian riêng. Đây là cách thực hiện:

 1. Mở rộng (các đối tượng lớp cơ sở) Base Layer Objects trong (dòng thời gian) timeline.
 2. Nhấp vào biểu tượng con mắt cho từng đối tượng muốn ẩn.

How to hide individual base layer objects on slide layers

Hướng dẫn bổ sung: Các đối tượng lớp cơ sở ẩn sẽ xuất hiện lại khi lớp được đóng lại.

 1. Sắp xếp lại các lớp

Để thay đổi thứ tự các lớp của người dùng, chỉ cần kéo và thả chúng vào nơi người dùng muốn trong bảng Slide Layer.

Các lớp hiển thị trên cùng của lớp cơ sở (không phải phía sau nó) và chúng sẽ mở theo thứ tự chúng được kích hoạt, bất kể thứ tự sắp xếp của chúng trong bảng điều khiển Slide Layers.

Hướng dẫn bổ sung: Để hiển thị nhiều hơn một lớp cùng lúc trong đầu ra được xuất bản của người dùng, nhấp vào biểu tượng bánh răng cho mỗi lớp để mở thuộc tính của nó, sau đó bỏ chọn hộp Hide other slide layers.

 1. Hiển thị, ẩn và làm mờ các lớp trong trình chỉnh sửa

Khi có nhiều lớp trên một slide, có thể thấy hữu ích khi hiển thị hoặc ẩn một số lớp trong khi đang chỉnh sửa slide.

Để hiển thị một lớp ngay cả khi nó không phải là lớp hoạt động, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt bên phải tiêu đề của nó trong bảng điều khiển Slide Layer để khóa khả năng hiển thị của nó.

Để ẩn một lớp, nhấp vào biểu tượng con mắt một lần nữa để mở khóa khả năng hiển thị của nó.

Ví dụ: nếu người dùng không muốn nhìn thấy lớp cơ sở trong khi đang xây dựng một lớp bổ sung, hãy nhấp vào biểu tượng con mắt cho lớp cơ sở để mở khóa khả năng hiển thị của nó, như để ẩn nó.

Hướng dẫn bổ sung để làm việc với khả năng hiển thị lớp:

Khả năng hiển thị của lớp cơ sở bị khóa theo mặc định. Tất cả các lớp khác được mở khóa theo mặc định. Nói cách khác, lớp cơ sở luôn hiển thị trừ khi người dùng ẩn nó và các lớp khác luôn bị ẩn trừ khi người dùng làm cho chúng hiển thị.

Mặc định chỉ có lớp hiện được chọn (hoạt động) là màu đầy đủ. Tất cả các lớp khác được làm mờ. Nếu người dùng muốn thấy tất cả chúng có màu đầy đủ, hãy bỏ chọn hộp Dim ở cuối bảng điều khiển.

 1. Xóa các lớp

Để xóa một lớp, chọn nó trong bảng điều khiển Slide Layer và nhấp vào biểu tượng thùng rác (hoặc chỉ cần nhấn phím delete trên bàn phím).

Please follow and like us: