Làm việc với con trỏ chuột Mouse Cursors

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với con trỏ chuột Mouse Cursors

Con trỏ chuột cho phép người dùng mô phỏng các chuyển động của chuột trong các khóa học Articulate Storyline của người dùng. Rất hiệu quả cho đào tạo và mô phỏng phần mềm.

Chọn từ một bộ sưu tập các kiểu con trỏ. Thêm âm thanh và hiệu ứng hình ảnh. Kiểm soát đường dẫn, thời gian và tốc độ di chuyển của chuột… Người dùng sẽ trở thành một giảng viên chuyên nghiệp trực quan.

  1. Thêm con trỏ chuột

Có hai cách để thêm con trỏ chuột vào một dự án.

  • Storyline tự động thêm con trỏ chuột vào bản ghi màn hình khi người dùng chèn chúng dưới dạng slide từng bước.
  • Thể thêm con trỏ chuột bằng tay. đi tới tab Insert trên ribbon, bấm Mouse và chọn kiểu con trỏ. Nó sẽ tự động xuất hiện trên slide của người dùng.

Chỉ một con trỏ chuột có thể được thêm vào mỗi slide và nó phải được thêm vào lớp cơ sở của slide. Con trỏ chuột không được hỗ trợ trên các lớp hoặc slide masters.

  1. Thay đổi kiểu con trỏ

Để thay đổi kiểu con trỏ, chọn đối tượng mouse trên slide, chuyển đến tab Format trên ribbon và chọn kiểu khác từ thư viện Cursors gallery.

Người dùng muốn sử dụng hình ảnh con trỏ của riêng người dùng ? Chỉ cần nhấp vào Browse for Cursors ở cuối Cursors gallery, sau đó chọn tệp trên máy tính của người dùng có phần mở rộng * .cur hoặc * .ani.

  1. Thêm âm thanh nhấp chuột

Khi chuột đến cuối đường dẫn, nó có thể phát âm thanh nhấp chuột đơn hoặc nhấp đúp hoặc người dùng có thể bỏ qua âm thanh nhấp chuột hoàn toàn

Chọn mouse object trên slide, chuyển đến tab Format trên ribbon và bấm None, Single hoặc Double.

  1. Thêm hiệu ứng nhấp chuột trực quan

Để hiển thị hiệu ứng nhấp chuột hoạt hình ở cuối chuyển động chuột, hãy chuyển đến tab Format trên ribbon và đánh dấu vào ô Show Click Effects. Bỏ chọn nó nếu người dùng không muốn mô phỏng một cú click chuột.

  1. Thay đổi đường di chuyển của chuột

Chọn hướng di chuyển của chuột và đường đi của nó cong hay thẳng.

  • Chọn mouse object (đối tượng chuột) trên slide. Khi một đối tượng chuột được chọn, người dùng sẽ thấy đường dẫn của nó được biểu thị bằng một đường màu đen.
  • Chuyển đến tab Format trên ribbon và đánh dấu hộp Straight Pointer Path để làm cho chuột di chuyển theo một đường thẳng. Bỏ chọn nó để di chuyển chuột theo đường cong.
  • Để đặt hướng chuyển động của con trỏ chuột, hãy sử dụng bộ chọn Enter From để chọn điểm vào.

Nếu bộ chọn Enter From có ​​màu xám, thì đó là do hướng di chuyển của chuột đã được xác định bởi slide trước. Khi người dùng có các slide liên tiếp với con trỏ chuột, điểm cuối của điểm đầu tiên sẽ là điểm bắt đầu của lần tiếp theo.

  1. Thay đổi thời gian và tốc độ di chuyển của chuột

Một con trỏ chuột có thể nhìn thấy trong toàn bộ thời gian của một slide. Tuy nhiên, người dùng có thể thay đổi khi chuyển động của nó bắt đầu và kết thúc. Người dùng cũng có thể làm cho nó chậm lại trước khi kết thúc con đường của nó.

  1. Chọn đối tượng chuột trong dòng thời gian.
  2. Kéo cạnh trái của nó dọc theo dòng thời gian để điều chỉnh khi chuyển động của nó bắt đầu. Kéo cạnh phải của nó dọc theo dòng thời gian để điều chỉnh khi chuyển động của nó kết thúc.
  • Không giống như các đối tượng Storyline khác, phần đầu và phần cuối của chuyển động của con trỏ được điều khiển bởi dòng thời gian, chứ không phải sự xuất hiện và biến mất của chính con trỏ.
  • Bằng cách điều chỉnh thời gian chuyển động của con trỏ, người dùng cũng sẽ kiểm soát tốc độ của con trỏ. Thời lượng ngắn hơn dẫn đến chuyển động nhanh hơn và thời lượng dài hơn dẫn đến chuyển động chậm hơn.
  1. Nếu người dùng muốn chuyển động chuột chậm lại ngay trước khi kết thúc đường dẫn của nó, hãy chuyển đến tab Format trên ribbon và đánh dấu vào ô Reduce Speed Before Click.

 

Nguồn Articulate

Please follow and like us: