Làm việc với Clipboard

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm việc với Clipboard

Clipboard trong Storyline 360 ​​cho phép người dùng cắt, sao chép, dán và nhân đôi nội dung. Ngoài ra còn có một tính năng tiện dụng, được gọi là format painter, nhanh chóng sao chép các thuộc tính từ đối tượng này sang đối tượng khác.

 1. Cut

Người dùng có thể cắt văn bản, đối tượng, slide và thậm chí toàn bộ scene trong một khóa học. Chọn các đối tượng người dùng muốn cắt, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Sử dụng phím tắt Ctrl + X.
 • Nhấp chuột phải vào các đối tượng được chọn và chọn Cut.
 • Chuyển đến tab Home trên Ribbon và bấm Cut.
 1. Copy

Chọn văn bản, đối tượng, slide hoặc scene người dùng muốn sao chép, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Sử dụng phím tắt Ctrl + C.
 • Nhấp chuột phải vào các đối tượng được chọn và chọn Copy.
 • Chuyển đến tab Home trên Ribbon và bấm Copy.
 1. Paste

Để dán văn bản, đối tượng, slide hoặc scene, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Sử dụng phím tắt Ctrl + V.
 • Bấm chuột phải vào nơi người dùng muốn các mục xuất hiện và bấm Paste.
 • Chuyển đến tab Home trên Ribbon và bấm Paste. Để kiểm soát nhiều hơn về cách các đối tượng được dán, hãy nhấp vào mũi tên thả xuống bên dưới nút Paste và chọn Use Destination Theme, Keep Source Formatting hoặc Keep Text Only.
 1. Duplicate

Chọn các đối tượng, slide hoặc scene người dùng muốn nhân đôi, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Chọn văn bản, đối tượng, slide hoặc scene người dùng muốn sao chép, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Sử dụng phím tắt Ctrl + D.
 • Nhấp chuột phải vào các đối tượng được chọn và chọn Duplicate (tùy chọn nhấp chuột phải là không có sẵn cho các scene hoặc slide objects).
 • Chuyển đến tab Home trên Ribbon, bấm vào mũi tên thả xuống bên dưới Copy và chọn Duplicate.
 1. Format Painter

Format Painter là một cách nhanh chóng để sao chép định dạng từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nếu người dùng đã định dạng một từ hoặc khối văn bản với một số thuộc tính mà người dùng muốn sử dụng ở nơi khác, cách thực hiện như sau:

 1. Chọn văn bản đã được định dạng.
 2. Chuyển đến tab Home trên ribbon và bấm Format Painter.
 3. Nhấp vào một phần tử văn bản khác để áp dụng định dạng tương tự cho nó.

Nếu người dùng cần áp dụng định dạng tương tự cho nhiều thành phần văn bản, bấm đúp vào Format Painter để duy trì bật. Nhấp vào nó một lần nữa để tắt khi người dùng hoàn thành hoặc nhấn phím Esc trên bàn phím.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: