Làm quen với Articulate 360 Teams

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Làm quen với Articulate 360 Teams

Gói Articulate 360 Teams bao gồm tất cả các lợi ích của Gói Articulate 360 Personal cùng với việc quản lý nhóm dễ dàng, thanh toán tổng hợp, hỗ trợ ưu tiên, không gian lưu trữ không giới hạn và các tính năng cộng tác độc quyền.

Bài viết này giải thích mọi thứ bạn cần biết để bắt đầu với Articulate 360 Teams. Xem hướng dẫn sử dụng Articulate 360 Teams để biết thêm thông tin.

Please follow and like us: