Ghi lại các đoạn ghi hình mới trong Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Ghi lại các đoạn ghi hình mới trong Storyline 360

Trong hướng dẫn sử dụng này, chúng tôi sẽ khám phá cách ghi lại các đoạn ghi hình mới trong Storyline 360.

 1. Khởi chạy Trình ghi màn hình

Có một số cách để khởi chạy trình ghi màn hình. Dưới đây là ba cách nhanh nhất:

 • Trên màn hình bắt đầu Storyline, nhấp vào Record Screen để bắt đầu một dự án mới bằng cách ghi lại màn hình của người dùng.
 • Trong một dự án hiện có, đi đến tab Slides trên ribbon và bấm Record Screen.
 • Trong Chế độ Story View, hãy chuyển đến tab Home trên ribbon và nhấp vào nút Record Screen.
 1. Các tùy chọn ghi màn hình

Khi trình ghi màn hình xuất hiện, điều đầu tiên người dùng muốn làm là đặt các tùy chọn ghi của người dùng. Nhấp vào biểu tượng bánh răng trên thanh điều khiển ghi màn hình.

Khi cửa sổ Ghi màn hình mở, định cấu hình các cài đặt sau và nhấp OK.

TTNội dungDiễn giảiGhi chú
1ShortcutsSử dụng các trường này để gán phím tắt cho việc dừng quá trình ghi, tạm dừng / tiếp tục quá trình ghi và chụp ảnh màn hình trong khi ghi. Chỉ cần đặt con trỏ của người dùng vào từng trường và nhấn (các) phím tắt mong muốn.
2Audio RecordingĐể ghi lại âm thanh trong quá trình ghi hình của người dùng, hãy đánh dấu vào hộp Microphone, sau đó sử dụng danh sách thả xuống để chọn micrô.

Để ghi lại âm thanh hệ thống, đánh dấu vào hộp Loa Speakers, sau đó sử dụng danh sách thả xuống để chọn thiết bị phát.

3OptionsNếu người dùng đang ghi bản trình diễn phần mềm hoặc chương trình có nhiều cửa sổ, người dùng có thể muốn đánh dấu hộp để Move new windows into recording area (Di chuyển các cửa sổ mới vào khu vực ghi) để hiển thị các cửa sổ mới trong khu vực ghi.

Để hiển thị biểu tượng Storyline trong khay hệ thống máy tính trong khi đang ghi lại, hãy đánh dấu vào hộp System tray icon. Nếu cần ghi lại khay hệ thống của mình và không muốn thấy biểu tượng Storyline trong đang ghi màn hình, hãy bỏ chọn hộp này.

 1. Kích thước và định vị khu vực ghi màn hình

Để điều chỉnh kích thước của khu vực ghi của người dùng, hãy kéo tay cầm kích thước trên đường viền nét đứt hoặc sử dụng danh sách thả xuống trên thanh điều khiển để chọn kích thước đặt trước. Để điều chỉnh vị trí của khu vực ghi của người dùng, chỉ cần kéo nó đến một khu vực khác trên màn hình của người dùng.

Dưới đây là một số hướng dẫn hữu ích để định cỡ cửa sổ ghi của người dùng:

 • Nên giữ kích thước cửa sổ ghi khớp với kích thước slide của người dùng.
 • Vùng ghi màn hình tối đa là 2046 pixel x 2046 pixel.
 • Ghi đa màn hình không được Storyline hỗ trợ.
 • Nếu người dùng đang ghi lại một ứng dụng web, chúng tôi khuyên người dùng nên sử dụng Internet Explorer. Nó gửi dữ liệu phong phú nhất tới API khả năng truy cập Windows, vì vậy Storyline biết phải ghi gì. Firefox cũng hoạt động tốt.
 1. Ghi màn hình

Người dùng có thể ghi lại tối đa hai giờ trong một lần ghi. Khi người dùng đã sẵn sàng để bắt đầu ghi màn hình:

 1. Nhấp vào nút Ghi màu đỏ Record trên thanh điều khiển ghi.
 2. Nếu người dùng cần tạm dừng ghi, hãy sử dụng phím tắt tạm dừng / tiếp tục người dùng đã chỉ định trước đó hoặc nhấp vào nút Pause trên thanh điều khiển. Để tiếp tục, sử dụng lại phím tắt hoặc nhấp vào nút Record trên thanh điều khiển.
 3. Nếu người dùng muốn bắt đầu lại, hãy nhấp vào biểu tượng thùng rác trên thanh điều khiển để loại bỏ bản ghi hiện tại, sau đó nhấp vào nút Record màu đỏ để bắt đầu lại.
 4. Để thoát mà không ghi, bấm Cancel trên thanh điều khiển.
 5. Khi người dùng hoàn thành, nhấp Done trên thanh điều khiển.

 

5. Đặt tên và xem trước bản ghi màn hình

Khi cửa sổ Insert Slides xuất hiện, người dùng sẽ có tùy chọn thay đổi tên mặc định của bản ghi màn hình để người dùng có thể xác định nó sau này. Chỉ cần nhập một tên trong trường ở phía trên cùng của cửa sổ.

Để xem trước bản ghi của người dùng, nhấp vào nút phát / tạm dừng ở góc dưới bên trái hoặc sử dụng thanh tìm kiếm để chuyển đến một điểm cụ thể trong bản ghi. Nếu người dùng đổi ý và muốn loại bỏ, nhấp Hủy.

6. Chèn bản ghi màn hình vào khóa học

Bây giờ người dùng đã sẵn sàng để chèn bản ghi màn hình vào khóa học của người dùng. Tùy thuộc vào mục đích của nó, người dùng có thể chèn nó dưới dạng video trên một slide, dưới dạng một loạt các slide từng bước (step-by-step) hoặc cả hai. Xem hướng dẫn chi tiết ngay tại mục II. dưới đây.

Nguồn : Articulate

Please follow and like us: