Đính kèm tài liệu ngoài

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Đính kèm tài liệu ngoài

Thêm nội dung bên ngoài vào khóa học của người dùng bằng cách sử dụng tab Tài nguyên (Resources tab) trên trình phát. Đó là một cách tuyệt vời để cung cấp cho người học quyền truy cập vào tài liệu tham khảo, hỗ trợ công việc và thông tin hữu ích khác. Một cách sử dụng phổ biến cho tính năng này là cung cấp cho người học một bản sao có thể in hoặc bản sao có thể tải xuống của nội dung khóa học.

Để thêm tài nguyên vào khóa học của người dùng, hãy chuyển đến tab Home trên ribbon Storyline và nhấp vào Player. Sau đó, bấm Resources trên ribbon. Xem bên dưới để biết chi tiết về việc thêm và quản lý tài nguyên.

  1. Thêm tài liệu :Bạn có thể chỉnh sửa trường Mô tả xuất hiện ở đầu danh sách tài nguyên của mình. (Mô tả không hiển thị trong trình phát hiện đại.)

    Sử dụng trường Mô tả để cung cấp cho người học hướng dẫn ở đầu tab Tài nguyên.

  2. Nhấp vào biểu tượng Add (trông giống như một tờ giấy trắng) ở dưới cùng của cửa sổ.
  3. Khi cửa sổ Add Resource xuất hiện, hãy nhập Title cho tài nguyên. Đây là văn bản người học sẽ thấy khi họ duyệt danh sách tài nguyên của người dùng.
  4. Chọn URL hoặc File, tùy thuộc vào loại tài nguyên người dùng thêm, sau đó thực hiện các bước sau:
  • Nếu người dùng đang thêm URL, hãy nhập địa chỉ web vào trường được cung cấp. Nhấp vào nút Test để đảm bảo nó mở trong trình duyệt của người dùng như người dùng mong đợi.

Nếu người dùng đang thêm một tệp, bấm Browse, chọn tệp người dùng muốn đính kèm và bấm Save. Khi người dùng xuất bản, Storyline sẽ gói một bản sao của tệp cùng với nội dung khóa học của người dùng (nó sẽ được đặt trong thư mục story_content của đầu ra được xuất bản của người dùng.)

  1. Nhấp Save.
  2. Chỉnh sửa, sắp xếp lại và xóa tài liệu

Sử dụng các nút ở dưới cùng của cửa sổ để chỉnh sửa, xóa và sắp xếp lại các tài liệu.

Sử dụng các nút ở cuối cửa sổ để chỉnh sửa, xóa và sắp xếp lại các tài nguyên trong khóa học Articulate Storyline 360 ​​của bạn.

 

Please follow and like us: