Chỉnh sửa nội dung nhân vật Characters

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Chỉnh sửa nội dung nhân vật Characters

Sau khi thêm một nhân vật vào khóa học Storyline 360 ​​của người dùng, người dùng có thể nhanh chóng thay đổi biểu thức, tư thế, phối cảnh hoặc cắt mà không cần xóa và đặt lại nó. Người dùng thậm chí có thể trao đổi một ký tự cho một nhân vật khác và duy trì tất cả các thuộc tính của nó.

 1. Chỉnh sửa nhân vật minh họa Illustrated
 2. Chọn nhân vật người dùng muốn chỉnh sửa, sau đó chuyển đến tab Character Tools – Design trên ribbon.
 3. Sử dụng các nút trong nhóm Styles (Kiểu cách) để thay đổi ký tự, biểu thức, tư thế và phối cảnh.
 • Character: Nhấn vào nút này để hoán đổi một nhân vật cho một nhân vật khác. Các biểu hiện, tư thế và quan điểm sẽ giữ nguyên. Cắt, thời gian và hình ảnh động cũng sẽ vẫn còn nguyên.
 • Expression: Sử dụng trình đơn thả xuống này để nhanh chóng thay đổi biểu cảm của nhân vật. Tất cả các thuộc tính khác sẽ giữ nguyên.
 • Pose: Sử dụng trình đơn thả xuống này để chuyển sang một tư thế khác. Tất cả các thuộc tính khác sẽ giữ nguyên.
 • Perspective: Sử dụng trình đơn thả xuống này để di chuyển nhân vật sang một góc nhìn khác: trái, trước hoặc phải. Tất cả các thuộc tính khác sẽ giữ nguyên.
 1. Sử dụng tính năng Crop (cắt) nếu người dùng chỉ cần một phần đầu hoặc phần thân của nhân vật.
 2. Chỉnh sửa nhân vật ảnh chụp Photographic Characters
 3. Chọn nhân vật người dùng muốn chỉnh sửa, sau đó chuyển đến tab Character Tools – Design trên ribbon.
 4. Sử dụng các nút trong nhóm Stylesđể thay đổi ký tự hoặc tư thế.
 • Character: Nhấn vào nút này để hoán đổi một nhân vật cho một nhân vật khác. Các biểu hiện, tư thế và quan điểm sẽ giữ nguyên. Cắt, thời gian và hình ảnh động cũng sẽ vẫn còn nguyên.
 • Pose: Sử dụng trình đơn thả xuống này để chuyển sang một tư thế khác. Tất cả các thuộc tính khác sẽ giữ nguyên.
 1. Sử dụng tính năng Crop (cắt) nếu người dùng chỉ cần một phần đầu hoặc phần thân của nhân vật.
Please follow and like us: