Cách tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Cách tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi

Trong hướng dẫn sử dụng này, người dùng sẽ học cách tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi. Để tìm hiểu cách thêm các trang trình bày vào ngân hàng câu hỏi hoặc rút chúng vào khóa học của người dùng, hãy xem các hướng dẫn sử dụng ở ngay trong phần này:

 • Thêm và chỉnh sửa các slide trong một ngân hàng câu hỏi
 • Rút Slides từ Ngân hàng câu hỏi
 1. Thêm ngân hàng câu hỏi

Mặc định một ngân hàng câu hỏi trống được tự động thêm vào mỗi dự án Storyline, nhưng người dùng có thể thêm bao nhiêu tùy thích. Ngân hàng câu hỏi mặc định, được gọi là Question Bank 1 (ngân hàng câu hỏi 1).

Để tạo một ngân hàng câu hỏi:

 • Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm vào Ngân hàng câu hỏi Question Banks và chọn Tạo ngân hàng câu hỏi Create Question Bank.
 • Khi được nhắc, hãy nhập tên cho ngân hàng câu hỏi và nhấp vào OK.

Ngân hàng câu hỏi mới sẽ mở ra nơi người dùng có thể thêm và chỉnh sửa các slides.

 1. Quản lý ngân hàng câu hỏi

Để thêm, chỉnh sửa, sao y (nhân đôi – duplicate), đổi tên và xóa ngân hàng câu hỏi, thực hiện các bước dưới đây:

 1. Chuyển đến tab Slides trên ribbon, bấm vào Question Banks và chọn Quản lý ngân hàng câu hỏi Manage Question Banks.
 2. Khi Trình quản lý ngân hàng câu hỏi mở, người dùng có thể thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:
 • Create a Bank: Để tạo một ngân hàng câu hỏi mới, hãy nhấp vào biểu tượng trông giống như một trang giấy trắng ở góc dưới bên trái. Một ngân hàng câu hỏi mới sẽ được thêm vào danh sách và tên của nó sẽ được mở để chỉnh sửa. Nhập tên người dùng muốn cho ngân hàng câu hỏi mới, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím của người dùng để mở ngân hàng câu hỏi để chỉnh sửa.
 • Edit a Bank: Để chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi hiện có, chọn ngân hàng và nhấp vào biểu tượng bút chì ở góc dưới bên trái (Người dùng cũng có thể nhấp đúp vào ngân hàng câu hỏi để mở nó để chỉnh sửa).
 • Duplicate a Bank: Để sao chép ngân hàng câu hỏi hiện có (và tất cả các slide có trong đó), chọn ngân hàng và nhấp vào biểu tượng trông giống như hai hình chữ nhật.
 • Rename a Bank: Để đổi tên ngân hàng câu hỏi, chọn ngân hàng và nhấp vào biểu tượng chữ “ab”, sau đó nhập tên mới và nhấn Enter trên bàn phím của người dùng.
 • Delete a Bank: Để xóa một ngân hàng câu hỏi (và tất cả các slide chứa trong đó), chọn ngân hàng và nhấp vào biểu tượng thùng rác
Please follow and like us: