Cách tạo dự án mới trên Storyline 360

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Cách tạo dự án mới trên Storyline 360

Storyline 3 cho phép tạo các khóa học tương tác, dễ dàng. Chỉ cần người dùng có thể tưởng tượng, tức là có thể xây dựng nó. Không cần kiến thức lập trình coding.

Có thể bắt đầu các khóa học mới từ đầu hoặc tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng các mẫu (templates).

1. Tạo một dự án mới từ đầu

Có 3 cách tạo một dự án mới từ đầu 

 1. Nhấp vào Dự án mới (New Project) trên màn hình bắt đầu Storyline.
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N trên bàn phím.
 3. Nếu đang mở một dự án, hãy chuyển đến tab File trên ribbon và bấm Mới (New).

Storyline sẽ mở một dự án mới với một slide trống trong Story View (hướng dẫn story view ở Phần 4 – II. của tài liệu này).

2. Bắt đầu một dự án mới bằng cách ghi lại Screencast

Có thể bắt đầu một dự án mới bằng cách ghi lại screencast. Chỉ cần nhấp vào Bản ghi màn hình trên màn hình bắt đầu Storyline

3. Bắt đầu một dự án mới bằng cách chèn nội dung ngoài

Có thể bắt đầu một dự án mới bằng cách nhập nội dung từ các nguồn khác. Chỉ cần nhấp vào Import trên màn hình bắt đầu Storyline. Xem các hướng dẫn sử dụng dưới đây để biết chi tiết (được trình bày ở Phần 6 theo của tài liệu này):

 1. Chèn slide từ PowerPoint.
 2. Chèn slide từ các dự án Storyline khác.
 3. Chèn câu hỏi từ bảng tính Excel và tệp văn bản

4. Bắt đầu một dự án mới từ một mẫu (Template) 

Tiết kiệm thời gian bằng cách bắt đầu các dự án mới từ các mẫu Thư viện nội dung 360 được thiết kế chuyên nghiệp hoặc các mẫu tùy chỉnh của riêng người dùng thực tế. Xem các hướng dẫn sử dụng dưới đây để biết chi tiết:

 1. Sử dụng Mẫu thư viện nội dung 360.
 2. Sử dụng mẫu người dùng tùy chỉnh.

5. Lưu một dự án mới

Để lưu một dự án mới, hãy thực hiện một trong những thao tác dưới đây:

 1. Press tổ hợp phím Ctrl+S.
 2. Nhấp vào biểu tượng Lưu (Save) trên Thanh công cụ truy cập nhanh ở góc trên bên trái của màn hình.
 3. Chuyển đến tab File trên ribbon Storyline, sau đó chọn Lưu (Save) hoặc Lưu với tên khác (Save As).

Nếu người dùng đóng Storyline mà không lưu dự án, hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ nhắc người dùng có lưu thay đổi hay không.

Để tránh những tình huống không mong muốn, hãy lưu các dự án trên ổ cứng cục bộ (thường là ổ đĩa C:).

6. Thay đổi kích thước slide

Với một dự án Storyline mới từ đầu, kích thước slide sẽ mặc định là 720 x 540 pixel.

Kích thước slide có thể thay đổi và bây giờ là thời điểm tốt nhất để thực hiện điều đó trước khi thêm bất kỳ nội dung nào. Nếu người dùng thay đổi kích thước slide sau khi thêm nội dung, một số đối tượng có thể cần phải thay đổi kích thước cho phù hợp hoặc sắp xếp lại

Please follow and like us: