Cách tạo câu hỏi chọn một (Pick-one)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Cách tạo câu hỏi chọn một (Pick-one)

Câu hỏi chọn một của Storyline 360 ​​hoạt động giống như một câu hỏi trắc nghiệm, nhưng thay vì sử dụng văn bản làm lựa chọn trả lời của người dùng, người dùng có thể sử dụng các đối tượng Hình ảnh, ký tự, hình dạng, nút, v.v.

Những nội dung chính của mục này bao gồm:

 • Chèn một câu hỏi chọn một
 • Xác định các lựa chọn trả lời
 • Sửa đổi trạng thái được chọn cho lựa chọn trả lời
 • Tùy chỉnh thuộc tính câu hỏi
 1. Chèn một câu hỏi Pick-One

Có hai (02) cách để tạo câu hỏi pick-one. Nếu người dùng đã thêm các đối tượng vào một slide hiện có, người dùng có thể chuyển đổi nó thành một câu hỏi dạng tự do. Nếu người dùng muốn bắt đầu lại từ đầu, hãy làm điều này:

 1. Đầu tiên, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:
 • Chuyển đến tab Home trên ribbon bấm vào New Slide và chọn Freeform Question (Câu hỏi dạng tự do).
 • Chuyển đến tab Slides trên ribbon và bấm Freeform Question.
 • Trong Chế độ Story View, bấm chuột phải vào bất cứ nơi nào trong không gian làm việc, cuộn đến New Slide và chọn Freeform Question.
 • Trong Dạng xem Slide View hoặc dạng xem Form View, bấm chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trong bảng Scenes, cuộn đến New Slide và chọn Freeform Question.
 1. Khi cửa sổ Insert Slide xuất hiện, hãy sử dụng trường tìm kiếm ở trên cùng và các bộ lọc dọc theo cạnh trái để xác định loại câu hỏi người dùng muốn thêm. Trình duyệt slide bao gồm các mẫu dựng sẵn cũng như các mẫu Thư viện nội dung 360 được thiết kế chuyên nghiệp.
 2. Khi người dùng nhấp vào hình ảnh thu nhỏ cho một slide, phía bên phải của cửa sổ hiển thị mô tả về loại câu hỏi đó. Bấm Insert Slide để thêm nó vào dự án.
 3. Một câu hỏi pick-one mới sẽ mở ra trong Slide View. Thêm các đối tượng vào slide mà hàm có chức năng trả lời các lựa chọn, chẳng hạn như hình ảnh hoặc nút.
 4. Sau đó, chuyển sang Dạng xem biểu mẫu Form View và tiến hành bước tiếp theo để xác định các lựa chọn trả lời của người dùng.
 5. Xác định các lựa chọn trả lời

Trong Dạng xem biểu mẫu, xác định các đối tượng người dùng muốn sử dụng làm lựa chọn trả lời và lựa chọn câu trả lời đúng.

Lưu ý: Nếu người dùng sử dụng mẫu chọn một trong Thư viện Nội dung 360, các lựa chọn trả lời đã được xác định cho người dùng, nhưng người dùng có thể cần phải điều chỉnh chúng để phù hợp với kịch bản của mình.

 1. Đặt con trỏ của người dùng vào cột Choice và sử dụng trình đơn thả xuống để xác định các đối tượng người dùng muốn chuyển đổi để trả lời các lựa chọn. Khi người dùng cuộn qua các mục trong danh sách, Storyline sẽ phác thảo chúng bằng màu đỏ trên hình thu nhỏ của slide ở bên phải màn hình để người dùng có thể thấy những gì người dùng đang chọn.
 2. Nếu câu hỏi chọn của người dùng sẽ được chấm điểm, hãy đánh dấu nút radio cho câu trả lời đúng trong cột Correct.

Nếu câu hỏi của người dùng không có câu trả lời đúng và không có đáp án chính xác, hãy chuyển đến tab Question trên ribbon và chọn None từ danh sách thả xuống Score để làm cho câu hỏi không được xử lý (Cột Correct sẽ biến mất).

 1. Sửa đổi Trạng thái được chọn cho các lựa chọn trả lời (tùy chọn)

Storyline thêm một trạng thái đã được chọn vào mỗi lựa chọn câu trả lời của ngượ học cùng với hiệu ứng phát sáng (glow effect). Khi người học chọn một mục, trạng thái đã chọn sẽ tự động được gọi để làm cho nó rõ ràng là mục họ đã chọn.

Người dùng có thể tùy chỉnh trạng thái đã chọn với định dạng khác nhau.

Màu mặc định cho hiệu ứng phát sáng đến từ màu chủ đề của người dùng, cụ thể là Accent 5. Minh họa hình oval tự động phát sáng khi được chọn dưới đây:

 1. Tùy chỉnh thuộc tính câu hỏi

Sau khi tạo câu hỏi Pick-One, Có thể tùy chỉnh một số thuộc tính của nó, bao gồm xáo trộn các lựa chọn trả lời, phản hồi, phân nhánh, điểm số, số lần thử và liệu người học có bắt buộc phải trả lời hoặc cho phép bỏ qua không.

 1. Chuyển dạng câu hỏi tự do về slide thông thường

Người dùng chỉ cần thao tác đơn giản là đến tab Insert trên ribbon Storyline và bấm Remove Freeform.

Khi loại bỏ chức năng tự do khỏi một câu hỏi, nó sẽ trở thành một slide nội dung tiêu chuẩn. Văn bản và các đối tượng khác vẫn còn nguyên. Chỉ các thuộc tính liên quan đến câu hỏi, chẳng hạn như điểm số và phản hồi, được xóa.

Please follow and like us: