Áp dụng kiểu nhanh (Quick Styles)

Welcome to our Knowledge Base
< Tất cả chủ đề
Print

Áp dụng kiểu nhanh (Quick Styles)

Storyline 360 ​​có một bộ sưu tập các kiểu nhanh (Quick Styles) làm sẵn. Sử dụng các kiểu nhanh để thay đổi màu tô, phông chữ, phác thảo và hiệu ứng của một đối tượng bằng tất cả chỉ bằng một cú nhấp chuột.

  1. Chọn một đối tượng, sau đó chuyển đến tab Home và bấm Quick Styles.
  2. Di chuột qua một kiểu để xem nó sẽ trông như thế nào nếu được áp dụng cho đối tượng được chọn. Nhấp vào bất kỳ quick style nào để áp dụng nó.

How to apply a quick style to an object

PS: Các lựa chọn màu sắc được kiểm soát bởi màu sắc chủ đề của người dùng.

Nguồn Articulate

Please follow and like us: