Giới thiệu về đào tạo hỗ trợ khách hàng

Đào tạo hỗ trợ khách hàng (hoặc đào tạo dịch vụ khách hàng) là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kỹ thuật phù hợp để cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt. Những nhân viên này hàng ngày đại diện cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Đào tạo hỗ trợ khách hàng lý tưởng không chỉ bao gồm những điều cơ bản như cách trò chuyện với khách hàng và đào tạo về sản phẩm mà còn mở rộng đến các khả năng thích hợp như đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề và đào tạo xử lý khiếu nại. Mục tiêu cuối cùng? Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để khách hàng trung thành suốt đời.

Khi đào tạo hỗ trợ thành công, nó có tiềm năng chuyển đổi công ty của bạn bằng cách giúp các nhóm của bạn cung cấp dịch vụ khách hàng khó quên.

Các hình thức đào tạo hỗ trợ khách hàng:

Đào tạo hỗ trợ khách hàng dành cho ai? Nó dành cho bất kỳ nhân viên nào tương tác với khách hàng. Cho dù bạn có nhân viên trên sàn bán lẻ, phía sau trung tâm cuộc gọi hay quản lý hộp thư đến, bạn đều có những ứng viên lý tưởng để đào tạo dịch vụ khách hàng. Dưới đây là một số ví dụ đào tạo phổ biến nhất:

Hỗ trợ đào tạo

Hỗ trợ qua điện thoại

 

Mỗi cuộc gọi của khách hàng sẽ khác nhau, vì vậy các đại lý được hưởng lợi từ đào tạo sản phẩm cũng như đào tạo kỹ năng mềm, như lắng nghe và giải quyết vấn đề.

Hỗ trợ email

 

Việc đào tạo ngôn ngữ và viết rõ ràng là rất quan trọng đối với các đại diện hỗ trợ khách hàng sử dụng email, trò chuyện trực tiếp hoặc bất kỳ hình thức giao tiếp bằng văn bản nào khác.

kiểu người dùng

Hỗ trợ trực diện

 

Điều quan trọng là phải trang bị cho nhân viên các kỹ năng mềm để tạo ra các kết nối có ý nghĩa với khách hàng và mang đến cho họ trải nghiệm đẳng cấp thế giới.

Lợi ích của đào tạo hỗ trợ khách hàng

  • Sự hài lòng của khách hàng tăng lên khi các nhóm được trang bị các công cụ, kỹ năng và năng lực phù hợp.

  • Đào tạo hỗ trợ khách hàng tạo cơ hội cho các đại lý hỗ trợ cung cấp dịch vụ đặc biệt khiến khách hàng trọn đời.

  • Bằng cách làm hài lòng khách hàng và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, tỷ lệ giữ chân khách hàng sẽ tăng cao và tỷ lệ bỏ cuộc sẽ giảm xuống.

nguồn