Giải pháp đào tạo trực tuyến cho trường học

Nam Do

Giải pháp đào tạo trực tuyến của Nettop đưa ra là một hệ thống hoàn thiện có thể sử dụng cho các đơn vị đào tạo lớn như Trường Đại học, Sở giáo dục và Đào tạo (triển khai tới từng lớp, từng trường thuộc Sở giáo dục).

Giải pháp đào tạo trực tuyến của Nettop kết hợp 4 yếu tố: E-Learning (Học trực tuyến) + E-Teaching (Giảng dạy trực tuyến) + E-Management (Quản trị trực tuyến) + Social (Mạng xã hội). Cụ thể:

  • E-Learning: Cung cấp cho sinh viên/học sinh tài liệu, công cụ và môi trường học tập một cách trực quan nhất. Các bài học đều có phần kiểm tra, đánh giá trực tiếp. Cuối các khóa học lại có bài thi cuối khóa. Toàn bộ quá trình và kết quả học của người học được lưu lại trên hệ thống.
  • E-Teaching: Trong hệ thống của Nettop, giáo viên có thể tạo những khóa học, bài giảng của riêng mình một cách đơn giản và linh hoạt. Các bài giảng có thể dễ dàng được tích hợp video hoặc âm thanh / hình ảnh. Một trong những chức năng chính của giáo viên là chấm điểm và quản lý, theo dõi học sinh của mình.
  • E-Management: Quản trị viên có những công cụ quản trị đắc lực để có thể kết xuất ra những báo cáo chuyên biệt: quản trị người dùng, quản trị khóa học, tài nguyên, quản lý hồ sơ/kết quả học tập của học sinh theo lớp, theo trường, …
  • Social: Mạng xã hội giúp kết nối người học với giáo viên, kết nối những người học với nhau để tạo nên một môi trường học tập tích cực hơn.

Giải pháp đào tạo trực tuyến Nettop cho trường học có thể triển khai và sử dụng cho môn ngoại ngữ và nhiều môn học khác.

Đánh giá bình chọn
Please follow and like us:

Viết một bình luận