Vyond là gì?

Phần mềm hoạt hình trực tuyến Vyond cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo video hoạt hình chuyên nghiệp cho tất cả các ngành trong các vai trò công việc như tiếp thị, đào tạo và eLearning.
Vyond đang thay đổi cách thế giới giao tiếp.