Sự khác nhau giữa bản Articulate 360 (Personal) và Articulate 360 Team là gì?

Articulate 360 Teams bao gồm tất cả các lợi ích của gói Articulate 360 Personal cùng với việc quản lý nhóm dễ dàng, quản lý chỗ ngồi, thanh toán tập trung, hỗ trợ ưu tiên và không gian lưu trữ không giới hạn. Gói Articulate 360 Teams là lý tưởng cho các tổ chức và cung cấp nhiều lợi ích bổ sung, bao gồm các tính năng làm việc cộng tác, chẳng hạn như các trang trình bày nhóm được chia sẻ trong Storyline 360 và cộng tác tác giả trong Rise 360.
Articulate 360 Teams cũng có 1 tài khoản quản trị riêng cho toàn bộ các license của doanh nghiệp mua và sử dụng, nên khi có sự thay đổi nhân sự chỉ cần update thay thế lại email cho người sử dụng mới là được.