Sự khác nhau giữa 2 phần mềm Articulate 360 và Storyline 3?

Storyline 3 là dạng license vĩnh viễn (mua 1 lần và sử dụng không giới hạn thời gian), được cài đặt và sử dụng hoàn toàn offline.
Articulate 360 là dạng subcription, thuê bao theo năm. Articulate 360 bao gồm công cụ Storyline 3 và còn có nhiều công cụ khác kèm theo (xem file báo giá) và có thêm phần thư viện hình ảnh, tài nguyên trực tuyến với hơn 7 triệu resource cũng như có phần webinar training cho người dung có thể sử dụng phần mềm tốt hơn. Articulate 360 được cập nhật thường xuyên và miễn phí.