Quy trình đặt mua sản phẩm như thế nào?

Bạn vui lòng liên hệ với số hotline hoặc email cho Nettop để nhận được thông tin hỗ trợ đặt mua hàng trong thời gian nhanh nhất. Chúng tôi sẽ gửi bạn mẫu đơn đặt hàng hoặc hợp đồng mẫu để hai bên có thể tiến hành thực hiện quy trình mua hàng.