Articulate 360 / Storyline 3 có chính sách chiết khấu cho các trường học không?

Articulate Global luôn có chính sách chiết khấu riêng dành cho các đơn vị trường học. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được thông tin và hướng dẫn đăng ký để nhận được chính sách giá tốt nhất dành cho khối trường học.