Articulate 360 là gì?

Articulate 360 là một bộ phần mềm thiết kế bài giảng / khóa học elearning đầy đủ nhất, do công ty Articulate Global có trụ sở tại Mỹ nghiên cứu và phát triển trong 20 năm qua. Bộ phần mềm có nhiều công cụ chuyên nghiệp giúp bạn thiết kế các khóa học tương tác từ đơn giản đến phức tạp trong thời gian nhanh nhất.
Phần mềm được bán theo dạng thuê bao (subcription) theo năm.