TalentLMS

TalentLMS là một nền tảng quản lý học tập (LMS) tiện dụng cho các tổ chức hiện đại.
Hầu hết các sản phẩm Nettop cung cấp đều có bản dùng thử, bạn có thể đề xuất với chúng tôi một buổi demo hoặc truy cập vào mục Download để tải bản dùng thử nhé.