eLearning Blog

Cập nhật những nội dung mới nhất về e-learning!

Trải nghiệm cùng Articulate Storyline

ĐEM TỚI CHO HỌC VIÊN CỦA BẠN NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ CÙNG STORYLINE 3 Storyline 3 là công cụ không thể thiếu nếu bạn thực sự muốn đưa e-learning lên một tầm vóc mới. Một trong những tính năng nổi bật của Storyline 3 đó là khả năng cá nhân hóa khóa học sử dụng biến số/biến văn bản...