Đào tạo dài hạn

Đào tạo dài hạn

Khái niệm đào tạo dài hơn tại nơi làm việc đề cập đến quá trình liên tục học tập và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp. Quan niệm cũ đã qua rồi cho rằng giáo dục kết thúc bằng giáo dục tiểu học hoặc đại học.

Trong thế giới doanh nghiệp ngày nay, học tập là một quá trình dài hạn. Và các doanh nghiệp thành công khuyến khích và nuôi dưỡng một môi trường phát triển chuyên nghiệp. Học tập suốt đời, trong môi trường kinh doanh, cũng thường được gọi là đào tạo liên tục, đào tạo liên tục, nâng cao kỹ năng hoặc đào tạo lại.

Doanh nghiệp hưởng lợi như thế nào từ việc đào tạo liên tục

Khi giáo dục thường xuyên là một thành công, toàn bộ doanh nghiệp được hưởng lợi. Những chương trình tổng hợp này có sức mạnh để biến đổi con người của bạn.

Nhân viên luôn cập nhật các công nghệ và quy trình làm việc mới để thúc đẩy năng suất.

Đào tạo xây dựng nhân viên hiểu biết hơn và tự tin hơn để cải thiện sự hài lòng trong công việc.

Các ứng viên được săn đón nhiều được thu hút vào các công ty có chương trình đào tạo liên tục.

Tăng động lực, lòng trung thành và sự hài lòng, là những động lực đã được chứng minh đối với sự tham gia của nhân viên.

Ví dụ về đào tạo dài hạn tại nơi làm việc

Các kỹ năng đào tạo suốt đời thường được chia thành kỹ năng cứng và kỹ năng mềm – và cả hai đều quan trọng như nhau khi thực hiện học liên tục. Bao gồm cả hai loại kỹ năng dẫn đến các nhóm thông minh hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn.

Kỹ năng cứng ở nơi làm việc

Thông thường, các kỹ năng cứng có được thông qua giáo dục chính thức, các khóa đào tạo hoặc các chương trình cấp chứng chỉ.

Trọng tâm là cung cấp đào tạo liên tục về một chủ đề cụ thể (ví dụ như giáo dục chuyên nghiệp cho các bác sĩ hoặc luật sư giúp họ cập nhật những phát triển mới nhất trong lĩnh vực của họ).

Kỹ năng mềm tại nơi làm việc

Mặt khác, kỹ năng mềm đề cập đến hành vi. Các chương trình đào tạo cung cấp nhiều khóa học khác nhau như kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý căng thẳng và kỹ năng lãnh đạo .

Những loại kỹ năng này tạo ra một môi trường làm việc hài hòa hơn và giúp nhân viên đạt được nhiều thành công hơn trong công việc.

Nguồn