Cung cấp phần mềm thiết kế E-learning, LMS,…

Nettop là nhà phân phối độc quyền của các phần mềm và hệ thống hàng đầu phục vụ cho việc thiết kế và triển khai e-learing như:

– Articulate Storyline: phần mềm thiết kế E-learning hàng đầu

– TalentLMS: nền tảng LMS hàng đầu được tin dùng bởi hơn 10,000 doanh nghiệp, tổ chức

– Vyond: phần mềm tạo video họat hình phổ biến hàng đầu 

Nettop cho thuê hệ thống LMS, khách hàng có thể sử dụng hệ thống LMS dưới dạng cloud base và trả tiền theo số lượng người dùng hoạt động trong tháng / quý / năm để tiết kiệm chi phí. Nettop cung cấp nhiều gói tính theo user để phù hợp với từng tổ chức, doanh nghiệp. Bạn đang quan tâm sử dụng các phần mềm trên, đừng ngại liên hệ Nettop qua email nettopco@gmail.com hoặc hotline 0966-360-360 để được hỗ trợ và tư vấn.