Mô hình Just In Time Learning

Mô hình Just in time learning

Just in Time Learning (JIT Learning) là gì?

Chúng ta có Just-In-Time (JIT) là một khái niệm trong sản xuất hiện đại, hệ thống JIT cho phép hệ thống vận hành hiệu quả nhất, tránh lãng phí không cần thiết. Còn trong giáo dục và đào tạo chúng ta có Just in Time Learning, bạn có biết không? Cùng Nettop khám phá nhé!Mục lục:Just in Time Learning...