phan mem hoc tieng Anh

Phần mềm học tiếng Anh ELL Scholar

 Chương trình học tiếng Anh ELL Scholar phù hợp cho học viên tuổi từ 12 trở lên, với trình độ trải dài từ sơ cấp đến cao cấp. ELL Scholar cung cấp cho người học một công cụ quan trọng gồm các khóa học tiếng Anh sáng tạo, các tài nguyên học tập phong phú (đối tượng là cả giáo viên tiếng Anh và sinh viên). ELL Scholar giúp cho sinh viên có cơ hội học tập, làm việc độc lập, và tự đánh giá thông qua một loạt các bài học hấp dẫn, các hoạt động cộng đồng trực tuyến thú vị.

Người sử dụng sẽ học được những gì?