EuroTalk

Phần mềm học ngoại ngữ EuroTalk

EuroTalk là phần mềm học ngoại ngữ được một công ty có trụ sở tại London, Vương quốc Anh phát triển từ năm 1991. Với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, giờ đây phần mềm EuroTalk có thể trợ giúp việc giảng dạy hàng trăm ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, ... Một trong những điểm mạnh của EuroTalk là bạn có thể lựa chọn việc học ngoại ngữ qua các ngoại ngữ khác trong đó có tiếng mẹ đẻ của bạn, như bạn có thể học tiếng Anh qua tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp.