English for Health

Phần mềm học tiếng Anh chuyên ngành Y tế - English for Health

Khóa học tiếng Anh trực tuyến chuyên ngành y tế - English for Health được Vital English (một công ty chuyên cung cấp giải pháp đào tạo ngoại ngữ trực tuyến của New Zealand) thiết kế với mục đích chính là phát triển các kỹ năng nghe và nói cần thiết để có thể giao tiếp được trong môi trường làm việc liên quan tới y tế, sức khỏe. Đồng thời giúp người học xây dựng vốn từ vựng, các thuật ngữ chuyên ngành. Khóa học English for Health được chia thành 4 module.