Giải pháp elearning cho doanh nghiệp

Nettop cung cấp cho các doanh nghiệp một giải pháp đào tạo trực tuyến theo 2 quy mô:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Doanh nghiệp có quy mô lớn (như các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế, …)

Về cơ bản, hệ thống sẽ có những chức năng chính:

 • Quản trị người dùng
 • Quản lý phân quyền
 • Quản lý khóa học: hỗ trợ nhiều định dạng khóa học và nhiều loại tài liệu khác nhau
 • Quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi
 • Thi, đánh giá kết quả
 • Tạo báo cáo
 • Chia sẻ tài liệu
 • Lập lịch học, lịch kiểm tra
 • Q & A (Diễn đàn)

Hệ thống được thiết kế và xây dựng với độ bảo mật cao và tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhằm hỗ trợ nhiều truy cập cùng một thời điểm.