Giải pháp

Với định hướng cung cấp các giải pháp phần mềm giảng dạy, hỗ trợ đào tạo elearning cho các trường học, doanh nghiệp và các tổ chức chính phủ, hiện nay Nettop đã ra mắt và cung cấp các giải pháp chính sau:

  • Giải pháp đào tạo trực tuyến cho trường học: Giải pháp sẽ được triển khai cho các trường đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo với nhiều tính năng ưu việt về hệ thống quản trị phân cấp người dùng và quản lý kho tài nguyên, khóa học, ...
  • Giải pháp thi và quản lý thi trực tuyến: Nettop Testing là một hệ thống hỗ trợ việc thi cử, đánh giá năng lực cho cả 2 đối tượng khách hàng: trường học và doanh nghiệp.
  • Giải pháp elearning cho doanh nghiệp: Giải pháp Nettop Elearning for Enterprise nhằm cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp hệ thống đào tạo trực tuyến tối ưu, dễ dàng sử dụng và triển khai.
  • Giải pháp quản lý trường học: Nettop cung cấp giải pháp quản lý trường học với nhiều tính năng mở rộng mà hiện nay rất cần thiết như: Quản lý dinh dưỡng (cho các trường tiểu học bán trú), Quản lý học phí, Quản lý liên thông, ...