Danh mục tài liệu giới thiệu sản phẩm

Dưới đây là danh mục tài liệu giới thiệu sản phẩm của Nettop. Nếu Quý khách muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm, xin vui lòng tải về dưới dạng file pdf. Xin trân trọng cảm ơn.

1. Nettop Brochures. Tải về tại đây.

2. Giới thiệu sản phẩm phần mềm học tiếng Anh ELL Scholar. Tải về tại đây.

3. Giới thiệu sản phẩm phần mềm học tiếng Anh ELL Master. Tải về tại đây.

4. Giới thiệu sản phẩm phần mềm học tiếng Anh ELL Business. Tải về tại đây.

5. Giới thiệu sản phẩm phần mềm học tiếng Anh ELL Speak.  Tải về tại đây.

6. Giới thiệu sản phẩm Vital English - English for Health. Tải về tại đây.

7. Giới thiệu sản phẩm Vital English - English for Nursing. Tải về tại đây.

8. Giới thiệu sản phẩm phần mềm học ngoại ngữ EuroTalk.Tải về tại đây.

9. Giới thiệu sản phẩm Articulate. Tải về tại đây.

10. Tính năng chính của sản phẩm Articualte Storyline 2. Tải về tại đây.

11. Tính năng chính của sản phẩm Articulate Studio. Tải về tại đây.

12. Giới thiệu sản phẩm Lectora. Tải về tại đây.

13. Tính năng chính của sản phẩm Lectora Inspire. Tải về tại đây.

14. Giới thiệu sản phẩm phần mềm Kiểm tra, Đánh giá ngoại ngữ - Nettop Language Testing. Tải về tại đây.

15. Giới thiệu sản phẩm phần mềm đào tạo trực tuyến Nettop eLearning. Tải về tại đây.

16. Giới thiệu và tính năng sản phẩm phần mềm quản lý giáo dục - các trường phổ thông. Tải về tại đây.

17. Giới thiệu và tính năng sản phẩm phần mềm quản lý đào tạo - Đại học / Cao đẳng. Tải về tại đây.

18. Giới thiệu phần mềm Quản lý Đề tài, NCKH. Tải về tại đây.

19. Giới thiệu phần mềm Quản lý Công văn, hồ sơ điện tử. Tải về tại đây.

20. Giới thiệu phần mềm Quản lý bệnh viện. Tải về tại đây.

21. Giới thiệu phần mềm học tiếng Pháp Ouino French. Tải về tại đây.

22. Giới thiệu phần mềm học tiếng Pháp Rocket French Dowload tại đây

23. Giới thiệu phần mềm eLearning Leartrak. Tải về tại đây.