Công cụ soạn thảo bài giảng elearning

Đào tạo e-learning đang dần trở thành xu thế học tập toàn cầu. Chính vì lý do này, nhu cầu sử dụng các công cụ soạn thảo bài giảng  chuyên nghiệp cũng ngày một tăng cao. 

Nettop hiện là nhà phân phối các công cụ soạn thảo bài giảng được yêu chuộng nhất trên thế giới, phát triển bởi hai tập đoàn công nghệ Articulate Global và Trivantis Hoa Kỳ. 

Dưới đây là danh mục các sản phẩm Nettop được cấp phép phân phối:

1, Articulate Storyline 2

2, Articulate Studio '13 Pro

3, Lectora Inspire

4, Lectora Publisher

5, Snap! by Lectora